Lehtikuva/Jaakko Avikainen

Työriitaa sovitellaan valtakunnansovittelijan johdolla tiistaina kello 9.

Sunnuntaina tuloksetta päättynyt sovittelu johti lakon käynnistymiseen varhain maanantaina. Paperitehtaissa tuotanto on pysähdyksissä kolme viikkoa. Kolmas, lisäviikko tuli viime viikonvaihteessa. Kolmannen viikon alussa 10. helmikuuta astuu voimaan myös työnantajapuolen ilmoittama työsulku 12 tuotantolaitoksella.

Lakossa on noin 9000 Paperiliiton jäsentä. Yhtä aikaa Paperiliiton kanssa alkoivat paperiteollisuuden toimihenkilöitä edustavan Ammattiliitto Pron ja mekaanisen metsäteollisuuden sopimusta neuvottelevan Teollisuusliiton lakot Metsäteollisuuden jäsenyrityksissä.

Työsulun aikana lakkoliittoihin kuuluvia työntekijöitä ei päästetä työpaikoilleen, eikä heille makseta palkkaa. Työsulku rajoittaa myös lomapäivien ansaintaa ja työsuhde-etuja. Liittoihin kuulumattomien palkkaa tai etuja työsulku ei leikkaa.

Teollisuusliiton johdolle laajat valtuudet painostustoimiin

Teollisuusliiton lakko koskee noin kuuttatuhatta työntekijää yli 40:llä mekaanisen metsäteollisuuden tehtaalla muun muassa sahoilla ja vaneritehtailla.

ILMOITUS

Teollisuusliiton mukaan syy lakon laajentamiseen löytyy työnantajapuolen täydellisestä neuvotteluhaluttomuudesta. Metsäteollisuus on myös esittänyt yhteensä noin 20 prosentin suuruisia leikkauksia alan työntekijöiden ansiotasoon.

– Meille on esitetty neuvottelupöydässä muun muassa palvelusvuosikorvauksen poistamista, sairausajan palkan leikkausta ja työajan lyhennyskorvauksen puolittamista. Niin ikään leikkauksia olisi tulossa myös arkipyhäkorvauksiin. Edelleen neuvotteluja käyvien renkien listalla on ollut muun muassa talkootyötuntien teettäminen ja jäsenmaksuperinnän lopettaminen, Teollisuusliiton puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartanen luettelee.

Teollisuusliitto ei puheenjohtaja Riku Aallon mukaan katsele toimettomana Metsäteollisuuden rymistelyä ja pelottelua. Liiton hallitus päätti viikonvaihteessa laajoista lisävaltuuksista työehtosopimusneuvottelujen vauhdittamiseksi.

Valtuudet pitävät nyt sisällään uusien työnseisausten järjestämisen niillä liiton sopimusaloilla, joilla neuvottelut ovat vielä kesken. Lisäksi voidaan järjestää laajoja tukilakkoja kaikilla liiton toimialoilla.

Metsäteollisuus hakee kilpailukykyä tukevaa ratkaisua

Metsäteollisuus perustelee työsulkupäätöstään halullaan turvata suomalaisen kilpailukyvyn ja pitää työpaikat Suomessa.

”Työsululla pyritään vauhdittamaan neuvotteluja kohti sopimusratkaisua, joka parantaa kustannuskilpailukykyä. Takamatkaa on vähintään 30%.”

Metsäteollisuus ry hakee kilpailijamaihin nähden tasavertaisia työehtoja. Neuvottelujen kohteena on erityisesti ollut ulkoisen työvoiman käyttö samoilla periaatteilla kuin muilla teollisuudenaloilla Suomessa.

Metsäteollisuus ilmoittaa myös haluavansa purkaa juhannus- ja jouluaikojen työvoimakustannukset. Paperiteollisuuden työehtosopimuksen mukaan joulu- ja juhannustöistä maksetaan nykyisin kolminkertainen palkka ja annetaan lisäksi vähintään kolme ylimääräistä palkallista vapaapäivää.

– Suhteettoman laajoja lakkoja keskenään koordinoivat ammattiliitot toimivat hyvin lyhytnäköisesti. Ne eivät kanna vastuutaan suomalaisten tehtaiden kilpailukyvystä ja elinkelpoisuudesta tai edes jäsentensä työpaikoista, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sanoo.

– Metsäteollisuus ry on valmis hakemaan ratkaisua myös Teollisuusliiton kanssa mahdollisimman nopealla aikataululla. Neuvottelutulos syntyy vasta, kun saamme sovittua kustannuskilpailukykyä parantavista työehdoista, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinapäällikkö Mikko Lehtonen sanoo.

Tekninen huolto sai sopimuksen

Teollisuusliitto ja Palvelualojen työnantajat Palta ovat hyväksyneet teknisen huollon ja kunnossapidon alalle uuden kaksivuotisen työehtosopimuksen. Sopimus noudattaa pääosin teknologiateollisuudessa tehtyjä uusia sopimuksia.

Palkkoja korotetaan tänä vuonna 1,3 prosentin suuruisella yleiskorotuksella, jos paikallisessa ratkaisussa ei sovita tätä korkeammasta korotuksesta. Vuonna 2021 yleiskorotus on vähintään 1,4 prosenttia. Lisäksi palkkoja korotetaan yritys- tai työpaikkakohtaisesti 0,6 prosentin osuutta palkkasummasta vastaavalla erällä liittojen ohjeistuksen mukaisesti. Korotusten yhteisvaikutus on siis 3,3 prosenttia.

Taulukkopalkkoja ja lisiä korotetaan samoin yhteensä 3,3 prosentilla. Teknisen huollon ja kunnossapidon sopimuksessa liitepöytäkirjalla mukana ollut kiky-sopimuksen mukainen lisätyö poistui jo vuodenvaihteessa.

Teollisuusliitto on sopinut nyt yhteensä noin 120 000 työntekijän työehdoista. Yhteenkään sopimukseen ei sisälly työajan pidennys.

Kaupan ja kiinteistöpalvelualan sopimuskaudet päättyvät

Työmarkkinoille meno kiihtyy kevättä kohti muutenkin. Tällä viikolla palvelualalla neuvotteluja käydään kaupan, kiinteistöpalvelualan, Veikkauksen, Alkon, golf-alan sekä Suomen Kansallisoopperan teknisten työntekijöiden työehdoista. Näiden kaikkien toimialojen sopimuskaudet päättyvät tämän viikon perjantaina.

PAM neuvottelee kevään 2020 aikana työehtosopimukset yksityisille palvelualoille. Sopimusten piirissä on kaikkiaan yleissitovuuden kautta noin 400 000 työntekijää. PAMin tavoitteena on tes-kierroksella elämiseen riittävä palkka ja työaika. Välineitä tähän tavoitteeseen ovat selkeät palkankorotukset, elämiseen riittävien työtuntien takaaminen sekä kiky-sopimuksen määrittelemien talkootöiden lopettamien.

Perjantaina 31.1. PAMin hallitus kokoontuu käsittelemään neuvottelutilannetta.