All Over Press/Alamy/Nick Cunard

Haluan kommentoida Kansan Uutisissa (2/2020) ollutta pääkirjoitusta ”Sote-alan työntekijät ansaitsevat palkankorotuksensa”.

Kirjoituksessa puhutaan vain hoitajista eli tehyläisistä, superilaisista ja JHL:n jäsenistöstä. Toki he ansaitsevat reilut korotukset, sillä työn kuormittavuus ja koulutus eivät vastaa palkkatasoa.

Sote-keskusteluissa ja valmistelutyössä on kuitenkin täysin unohdettu sosiaalialan korkeakoulutetut, joista suurin osa kuuluu ammattijärjestö Talentiaan. He ovat koulutukseltaan sosiaalityöntekijöitä ja sosionomeja ja työskentelevät eri sosiaali-ja terveydenhuollon sektoreilla.

Palkka ei vastaa työn vaatimuksia ja kuormittavuutta.

Sosiaalityöntekijöillä on yliopistokoulutus ja laillistettu ammattipätevyys. Valitettavasti sote-suunnitelmissa on unohdettu sosiaalityö ja sen merkitys yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä.

Sosiaalityö on vaativaa ammattityötä ja eritoten lastensuojelussa joudutaan käyttämään myös tahdonvastaisia keinoja. Ei siis ihme, että myös lastensuojelussa näkyy ammattilaisten kato, ja moni vaihtaa alaa. Palkka ei vastaa työn vaatimuksia ja kuormittavuutta.

ILMOITUS

Sosiaalityön lähtökohta on olla heikkojen puolella, ajaa heidän etujaan ja turvata arvokas elämä. Työn arvostus ei saa riittävää huomiota tässä kovien arvojen maailmassa, missä tunnutaan arvostavan vain teknologiaa ja tuottavuutta.

Kaikki nämä ammatit ovat naisvaltaisia ja siitä johtuu myös alipalkkaus: miehet päättävät. Usein näitä tehtäviä pidetään myös vain välttämättömänä pahana yhteiskuntarauhan ylläpitämiseksi.

Toivoisin, että ammattijärjestöni Talentia pitäisi enemmän ääntä ja saisi enemmän medianäkyvyyttä.

Pirkko Niemi
Sastamala