Suomi on aloittanut hävittäjien koelennot. Hävittäjät ovat teknisiltä ominaisuuksilta hyvin samanlaisia, joten merkittävimmät erot löytyvätkin niiden alkuperämaasta.

Erittäin kalliilla hävittäjähankinnalla sidomme Suomen valtion tiiviiseen sotilasyhteistyöhön pitkäksi ajaksi siihen valtioon, josta hävittäjät hankitaan. Niinpä päätöksessä tulisikin keskittyä siihen, minkälaisten valtioiden kanssa haluamme tehdä yhteistyötä. Yhteistyövaltioiden tulee olla luotettavia ja vastuullisia toimijoita. Ne eivät saa tehdä harkitsemattomia päätöksiä, jotka vaikuttavat negatiivisesti suomalaisten turvallisuuteen.

Valitettavasti Yhdysvallat on todistanut olevansa vastuuton toimija kansainvälisessä politiikassa. Nykyisen voimapolitiikan aloitti presidentti Bill Clinton Kosovon ”humanitäärisillä pommituksilla” jo vuonna 1999. Sitten tehtiin myös hyökkäykset Afganistaniin, Irakiin ja Libyaan.

Suomi ei voi hankkia hävittäjiä Yhdysvalloista.

Donald Trumpin provokatiivinen käyttäytyminen ja Yhdysvaltain toteuttamat Iranin vaikutusvaltaisten henkilöiden murhat (ovat rinnastettavissa avoimeen sodanjulistukseen Lähi-idässä) eivät herätä luottamusta.

Yhdysvaltojen irtautuminen keskimatkan pitkät ohjukset kieltävästä INF-sopimuksesta on sekin heikentänyt Suomen turvallisuutta, koska päätös on kiristänyt Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteita entisestään. Samanaikaisesti Yhdysvallat on vetäytynyt Pariisin ilmastosopimuksesta, vaikka juuri maan päästöjen hillitseminen olisi ensisijaisen tärkeää ilmastonmuutoksen estämiseksi.

Suomi ei voi hankkia hävittäjiä Yhdysvalloista, vaikka amerikkalaiset hävittäjät olisivatkin kenraaliston mielestä teknisiltä ominaisuuksiltaan hyviä. Suomi ei voi tiivistää sotilasyhteistyötä sellaisen valtion kanssa, joka ei kanna globaalia vastuutaan ympäristökysymyksissä. Hävittäjiä ei siis tule hankkia Yhdysvalloista, koska se heikentäisi Suomen ja muiden valtioiden turvallisuutta.

Rony Ojajärvi
Joensuu