Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Eduskunnassa tarvittaisiin viiden kuudesosan enemmistö.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on pyytänyt eduskunnalta suostumusta saada asettaa perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpää syytteeseen hänen eduskunnan täysistunnossa viime kesäkuussa käyttämän puheenvuoron johdosta. Asiassa on toimitettu esitutkinta. Sen johdosta poliisi on katsonut asiassa olevan syytä epäillä edustaja Mäenpään syyllistyneen menettelyllään kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Mäenpää sanoi 12.6. pidetyssä täysistunnossa, että hallitusohjelmassa on yksi hyvä kirjaus.

– Täällä lukee: ”Tehostetaan vieraslajien torjuntaa sekä lainsäädännöllä että torjuntatoimenpiteiden rahoitusta lisäämällä”. Tämä valitettavasti lukee väärässä kohdassa. Kiitoksia.

Helsingin poliisilaitokselle kirjattiin puheenvuorosta neljä rikosilmoitusta,. Esitutkinnan jälkeen poliisi katsoi, että Mäenpään on syytä epäillä syyllistyneen menettelyllään kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Poliisi toimitti asian syyttäjälle syyteharkintaan.

Valtakunnansyyttäjän mukaan kyse on rikosasiasta, jossa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain nojalla syytteen nostamisesta päättää valtakunnansyyttäjä. Mäenpään katsotaan käsitelleen islaminuskoa ja erityisesti islaminuskoisia turvapaikanhakijoita kielteisessä valossa ja hänen puheenvuoronsa oli heitä halventava.

ILMOITUS

”Suomalaisessa yhteiskunnassa vakiintuneiden arvokäsitysten perusteella ilmaisua, jossa ihmisryhmiä verrataan kasveihin tai eläimiin, on pidettävä epäasiallisena, halventavana ja loukkaavana. Lausumat ovat kyseisiä ihmisryhmiä syrjiviä ja loukkaavat niihin kuuluvien ihmisten yhdenvertaisuutta ja ihmisarvoa. Lisäksi ne ovat omiaan aiheuttamaan suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja mahdollisesti jopa vihaa niiden kohteena olevia, syrjinnältä suojattuja ihmisryhmiä kohtaan”, Toiviainen kirjoittaa.

Hänen mukaansa asiassa ei ole tullut ilmi mitään sellaista, jonka perusteella lausumat nauttisivat sananvapauden suojaa.

Syytteen nostaminen ja syyttämättä jättämistä koskevan päätöksen tekeminen edellyttää eduskunnan suostumusta, koska kyse on kansanedustajan valtiopäivillä lausumasta mielipiteestä. Syytteen nostamiseen tarvittaisiin viiden kuudesosan enemmistö, joten perussuomalaiset voivat estää sen.

Valtakunnansyyttäjä toteaa pyynnössään erikseen, että vaikka eduskunta antaisi suostumuksen, tämä ei vielä tarkoita sitä, että edustaja Mäenpää asetettaisiin syytteeseen.

Puhemies Matti Vanhasen mukaan syyttämispyyntö otetaan lähetekeskusteluun täysistunnossa kevätistuntokauden alussa. Eduskunta päättää asiasta perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä.