Lehtikuva/Roni Rekomaa

Tammikuu on kovaa aikaa pienituloiselle sairaalle. Helpotusta toisi esimerkiksi kattojen yhdistäminen.

Tammikuuta ja tätä vuotta on kulunut kolme viikkoa. Tässä ajassa lääkekatto täyttyi 3 398 henkilöllä ja matkakatto 930 henkilöllä, kirjoittaa tutkija Päivi Tillman Kelan tutkimusblogissa. Alkuvuosi tulee sairaille kalliiksi, koska eri maksukatot nollautuvat samaan aikaan vuoden lopussa.

Tänä vuonna lääkekatto on 577,66 euroa, matkakatto 300 euroa ja kunnallisen terveydenhuollon maksukatto 683 euroa. Lääkekatto laski hieman viime vuosikymmenellä, mutta matkakatto lähes kaksinkertaistui.

Tillmanin mukaan katto-omavastuun saavuttaneiden lukumäärä on lisääntynyt huomattavasti 2000-luvulla sekä lääke- että matkakorvauksissa. Vuonna 2005 lääkekaton saavutti 168 000 ja matkakaton 45 000 henkilöä. Viime vuonna vastaavat luvut olivat lääkkeissä 259 000 ja matkoissa 77 000 henkilöä.

Suuret lääke- ja matkakulut kohdentuvat pääosin ikäihmisille. Eri katot osuvat harvoin samoille ihmisille.

Terveydenhoidon maksukatot ovat toistuva puheenaihe aina tammikuussa, jolloin ne näkyvät asiakkaiden kukkarossa.

ILMOITUS

Maksukattouudistus käynnistyy keväällä

Suuriin omavastuisiin ja alkuvuoden suureen maksurasitukseen on esitetty monia ratkaisuja.

Päivi Tillmanin mukaan alkuvuoden tilannetta voisi helpottaa, jos edes osassa kattoja kausi olisi joku muu kuin kalenterivuosi. Esimerkiksi Ruotsissa kertymäkausi on vuoden mittainen, mutta ei välttämättä kalenterivuosi: se alkaa ensimmäisestä lääkeostosta tai matkasta ja jatkuu siitä 12 kuukauden ajan.

SOSTE esitti tällä viikolla yhteisen vuotuisen maksukaton tason sitomista takuueläkkeen tasoon, joka vuonna 2020 on 835 euroa. Lisäksi sen mielestä maksukattojärjestelmää tulee kehittää siten, että kunnat seuraavat maksukertymää ja ilmoittavat asiakkaalle maksukaton täyttymisestä. Nykyään seurantavastuu on asiakkaalla.

SOSTE myös vaatii perusterveydenhuollon lääkäripalveluiden säätämistä maksuttomiksi.

Maksukattojen uudistaminen on hallitusohjelmassa. Tavoitteena on hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen muu muassa maksuttomuutta laajentamalla ja kohtuullistamalla maksuja. Uudistus on käynnistymässä tänä keväänä.