Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Li Andersson: Tehokas tapa lisätä lasten välistä tasa-arvoa ja ehkäistä syrjäytymistä.

Viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu saa jatkoa ja kokeilua laajennetaan, kerrotaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Kokeiluun on varattu kuusi miljoonaa euroa. Haku kolmannelle kokeilukaudelle avautui keskiviikkona.

Lasten osallistumista varhaiskasvatukseen halutaan edistää, koska tutkimusten mukaan laadukas varhaiskasvatus vaikuttaa myönteisesti lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Varhaiskasvatus tasoittaa erilaisista kotitaustoista tulevien lasten oppimiseroja ja vahvistaa näin koulutuksellista tasa-arvoa ja ehkäisee syrjäytymistä.

– Hyvä varhaiskasvatus luo tukevan pohjan lapsen myöhemmälle oppimiselle. Varhaiskasvatuksen edistäminen on yksi tehokkaimmista tavoista lisätä tasa-arvoa, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Tulevina vuosina tavoite on saada mahdollisimman suuri osa viisivuotiaista varhaiskasvatuksen piiriin. Lisäksi hallitus aikoo pilotoida kaksivuotista esiopetusta.

Anderssonin mukaan varhaiskasvatuksesta hyötyvät kaikista eniten ne, jotka eivät saa kotoaan riittävää tukea elämän varhaisten taitojen oppimiseen. Sen takia on tärkeää varmistaa, että mahdollisimman moni lapsi pääsee osallistumaan varhaiskasvatukseen.

ILMOITUS

Lasten osallistumisen lisäämisen lisäksi kokeilulla kerätään tietoa maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutuksista perheiden valintoihin ja vanhempien työllisyyteen.

Valtion rahoitusosuus nousee

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrää nostetaan ja se kattaa nyt kolmannella kaudella vähintään 50 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemisestä.

– Varhaiskasvatus on tehokas tapa lisätä lasten välistä tasa-arvoa ja ehkäistä syrjäytymistä. Kasvattamalla valtion maksamaa osuutta pyrimme saamaan mukaan myös kuntia, joiden oma taloudellinen asema ei mahdollista lisäpanostuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin, Andersson sanoo.

Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa mukaan valittiin 19 erikokoista kuntaa eri puolilta Suomea. Kokeilun piirissä oli noin 13 400 viisivuotiasta lasta ja kokeilu innosti uusia lapsia varhaiskasvatukseen. Nyt toisella kaudella kokeilussa on mukana 26 kuntaa ja noin 18 280 lasta eli noin 31 prosenttia vuonna 2014 syntyneistä lapsista. Toinen kokeilukausi päättyy ensi heinäkuussa.

Avustusta voidaan myöntää kunnalle, joka järjestää kaikille vuonna 2015 syntyneille lapsille 20 tuntia maksutonta varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta viikossa.