Lehtikuva/Emmi Korhonen

Anne Bernerin taksiuudistus oli fiasko, uusi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka lupaa korjaussarjan ensi vuoden alussa.

Edellisen hallituksen liikenne- ja viestintäministerin Anne Bernerin (kesk.) taksiuudistus saa kovaa kritiikkiä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tekemässä selvityksessä. Viime vuoden heinäkuussa voimaan astunut uudistus nosti matkojen hintoja etenkin Uudellamaalla, vähensi taksien saatavuutta harvaan asutuilla alueilla ja lisäsi asiakkaiden turvattomuuden tunnetta.

Bernerin oletus oli, että taksilupien vapauttaminen lisää taksien saatavuutta ja laskee hintoja.

Nykyinen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) lupaa nopeaa korjausta havaittuihin ongelmiin.

KKV:n selvityksen mukaan ”hämmennystä ja huolta” herättää taksimatkojen hintojen merkittävä nousu Uudellamaalla. Muualla Suomessa hintakehitys on ollut maltillisempaa, vaikka etukäteen oltiin huolissaan hintojen kehityksestä harvaan asutuilla alueilla.

Taksien saatavuuteen ollaan sitä tyytymättömämpiä mitä pienemmästä kunnasta on kyse.

ILMOITUS

Kilpailun kannalta on ongelmallisena KKV pitää sitä, että tilausvälityskeskus on tyypillisesti välitysalueella toimivien keskenään kilpailevien taksiyritysten omistuksessa. Välityskeskukset ovat pyrkineet suojelemaan alalla ennen lakiuudistusta toimineiden taksiyrittäjien asemaa rajoittamalla uusien yrittäjien pääsyä välitykseen.

Viraston mielestä taksiyrittäjiä ei pitäisi sitoa vain yhteen välityskeskukseen, vaan heillä pitäisi olla mahdollisuus ajaa usealle eri välityspalvelulle.

Kuluttajalla puolestaan ei aina ole mahdollisuutta kilpailuttaa taksipalveluja tehokkaasti.

Kela-kyydit menivät vanhoille yrityksille

KKV ehdottaa, että laissa olisi määriteltävä selvästi vastuut kyyteihin liittyvistä virheistä ja vahingonkorvauksista. Samoin on varmistettava, että kuluttajat pystyvät tunnistamaan, minkä taksiyhtiön auton kyydin he milloinkin ottavat, kuka vastaa palvelun mistäkin osa-alueesta ja minne mahdolliset reklamaatiot osoitetaan.

Virasto puuttuu myös Kela-kyyteihin ja muihin julkisista varoista maksettaviin kyyteihin, joiden osuus taksimarkkinoiden liikevaihdosta on 40 prosenttia. Kela on kilpailuttanut vuonna 2018 kokonaisvastuulliset kuljetuspalveluntuottajat maakunnittain. Kilpailutuksessa valitut välityskeskukset ovat hankkineet taksikyydit pääosin alalla ennen taksiuudistusta toimineilta yrityksiltä. Monet niistä ovat rajoittaneet autoilijoiden mahdollisuuksia kuulua kilpailevien välityskeskusten piiriin ja uusien autoilijoiden pääsyä myös Kela-kyytien välitykseen.

KKV esittää julkisista varoista tuettujen taksikyytien kilpailutusten toteuttamista jatkossa niin, että samaan aikaan sekä varmistetaan julkisten palvelujen riittävä tarjonta ja laatu että vahvistetaan kilpailun toiminnan edellytyksiä kuluttajien eduksi. Taksiyrittäjät esimerkiksi voisivat itse tarjota ehtoja ja hintaa. Välityskeskuspalvelut kilpailutettaisiin silloin erikseen, minkä jälkeen taksiyrittäjät kilpailisivat mahdollisuudesta ajaa julkisesti tuettuja kyytejä paikallisesti.

Joulukuussa aloittanut liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka aikoo käynnistää helmikuussa säädöshankkeen, jonka tavoitteena on, että taksiuudistuksen ”korjaussarja”. Se tulee voimaan heti ensi vuoden alussa.