Lehtikuva/Emmi Korhonen

Päästöt vähenevät kahden prosentin vuosivauhtia, mutta tarve on 7,6 prosenttia.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA alkoi ensimmäisenä talousennusteita julkaisevana laitoksena arvioimaan myös kasvihuonepäästöjen kehitystä lähivuosina. Tiistaina julkaistussa ensimmäisessä ennusteessa varoitetaan, että hallitus ei pääse nykyisellä vauhdilla tavoitteeseensa, joka on hiilineutraali Suomi vuonna 2035.

Tavoitteeseen pääsyyn tarvitaan keskimäärin 7,6 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähennys vuodessa. Etlan tutkijan Ville Kaitilan selvityksen mukaan Suomen päästöjen määrä vähenee vuoteen 2023 asti keskimäärin vajaat kaksi prosenttia vuodessa, ellei päästöintensiivisyyden aleneminen nopeudu. Ilman teknologisen kehityksen kiihtymistä tai hiilinielujen lisäämistä Suomi ei siten tule pääsemään hiilineutraalisuustavoitteeseensa.

Avainasemassa päästöjen vähentämisessä on teknologinen kehitys ja fossiilisista polttoaineista luopuminen.

Hallituksen EU:ta kunnianhimoisemman tavoitteen mukaan Suomen alueella syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen ja luonnollisen hiilinielun summan pitää olla nolla vuonna 2035. Vuonna 2018 Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat 56,4 miljoonaa hiilidioksidi (CO2) -ekvivalenttia tonnia ja hiilinielu vastaavasti -9,8 miljoonaa tonnia. Näiden summa oli 46,6 miljoonaa tonnia.

Suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen lähteet Suomessa ovat energiahuolto, maatalous, kuljetusala, kotitalouksien liikenne, metallien jalostus, paperiteollisuus, vesi- ja jätehuolto sekä öljynjalostus. Vuonna 2017 näiden osuus oli 83 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Tuotannon osuus päästöistä on 88 prosenttia ja kotitalouksien kulutuksen 12 prosenttia.

ILMOITUS

Avainasemassa päästöjen vähentämisessä on siis teknologinen muutos energian tuottamisessa, tuotantotavoissa ja kotitalouksien kulutuksessa, korostaa Ville Kaitila.

– Kansallisten tavoitteiden saavuttamisessa korostuvat suurimpien päästöjentuottajien toimenpiteet, koska Suomelle on tärkeää vähentää kokonaispäästöjä huomattavasti, hän toteaa.

EU tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2050 mennessä.