Lehtikuva/Pekka Sakki

”Hallituksen tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta toteutuakseen ne tarvitsevat ripeitä toimenpiteitä.”

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK arvostelee hallitusta samapalkkaisuusohjelman hitaasta valmistelusta.

– Vaalikautta on kulunut lähes vuosi, ja edes ohjelman sisältö ei ole valmis. STTK:n mielestä ohjelmassa on muun muassa sitouduttava numeraaliseen tavoitteeseen, edistettävä samanarvoisen työn vaativuuden arviointia sekä parannettava palkkatietojen saatavuutta ja palkkatietämystä, STTK:n johtaja Katarina Murto listaa.

Viime keväänä neuvotellun hallitusohjelman tavoitteena on nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Siinä luvataan aiempaa kunnianhimoisempaa ja vaikuttavampaa samapalkkaisuusohjelmaa ja palkka-avoimuuden edistämistä.

– Hallituksen tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta toteutuakseen ne tarvitsevat ripeitä toimenpiteitä. Nyt on korkea aika aloittaa hallitusohjelman mukaisesti tasa-arvoa edistäviä konkreettisia toimia, Murto patistaa.

STTK pitää erittäin myönteisenä tasa-arvon edistämistä yhteiskunnassa, työpaikoilla ja perheissä.

ILMOITUS

Järjestön mukaan kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman jatkaminen on tärkeää sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Tässä tarvitaan työmarkkinajärjestöjen yhteistyötä ja jokaisen osapuolen sitoutumista. Samapalkkaisuusohjelman sisällön valmistelu on kuitenkin Murron mielestä edennyt tarpeettoman hitaasti.

Hallitusohjelman mukaan palkka-avoimuutta lisätään lainsäädännön keinoin sekä lisätään tasa-arvolakiin henkilöstön, henkilöstöedustajien ja yksittäisten työntekijöiden oikeuksia ja tosiasiallisia mahdollisuuksia lisätä palkkatietoutta ja puuttua tehokkaammin palkkasyrjintään.

– Vaikka samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka, kaikilla työpaikoilla tämä ei toteudu. STTK on jo aiemmin esittänyt palkka-avoimuuden lisäämistä niin, että henkilöstön edustajilla olisi oikeus saada tietää koko työpaikan työntekijöiden yksilöidyt palkkatiedot kaikkine palkanosineen, Murto kertoo.

– Tämä lisäisi oikeudenmukaisuutta ja mahdollistaisi laadukkaamman palkkakartoituksen toteuttamisen sekä sen myötä perusteettomien palkkaerojen korjaamisen. Nyt tarvitaan ripeyttä, jotta kolmikantainen valmistelu myös palkka-avoimuuden lisäämisestä pääsee alkamaan.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!