Lauri Hannus

Vapauttavan tuomion on saanut tai tulee saamaan kaikkiaan noin 100 totaalikieltäytyjää.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut torstaina 16.1. vapauttavan tuomion ainakin neljälle totaalikieltäytyjälle. He kaikki olivat kieltäytyneet ennen kuin Jehovan todistajat asevelvollisuuspalveluksesta vapauttanut laki kumottiin viime vuoden huhtikuun alussa. Tuomioistuin sovelsi tekohetken lain periaatetta, jolloin tuomitseminen olisi merkinnyt syrjintää palveluksesta vielä tuolloin vapautettuihin Jehovan todistajiin verrattuna.

Siviilipalveluslain mukaan vapauttavan tuomion saaneet kutsutaan kuitenkin uudelleen palvelukseen. Käräjäoikeuden edessä oli torstaina myös yksi jo toista kertaa siviilipalveluksesta kieltäytynyt. Päätös hänen tapauksessaan annetaan vasta tammikuun lopussa. Hän oli kieltäytynyt ensimmäisen kerran Jehovan todistajien vapautuslain vielä voimassa ollessa ja toisen kerran vapautuslain kumoamisen jälkeen tultuaan uudelleen määrätyksi siviilipalvelukseen. Päätös antaa suuntaa myös sille, mikä on muiden tuomion saaneiden kohtalo.

Useita tuomittu valvontarangaistuksiin

Aseistakieltäytyjäliitto katsoo, että uudelleen siviilipalvelukseen kutsutut ja kieltäytymisen johdosta syytteeseen joutuneet tulee vapauttaa ei kahta yhdestä -oikeusperiaatteen nojalla.. Ensimmäisissä kahteen kertaan kieltäytyneiden tapauksissa viime kesänä käräjäoikeus päätyikin vapauttavaan ratkaisuun. Heidän kohdallaan tilanne ei kuitenkaan ollut täysin yhdenmukainen nyt tuomiolla olevan kanssa, koska myös toinen kieltäytyminen oli tapahtunut ennen vapautuslain kumoamista.

1.4. jälkeen ensimmäisen kerran kieltäytyneiden osalta vapausrangaistukset kuitenkin jatkuvat, ja useita henkilöitä on jo tuomittu valvontarangaistuksiin. Tuomiot ovat hyvin kyseenalaisia Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kannalta. YK:n ihmisoikeuskomitea on katsonut, että Suomen olisi tullut laajentaa Jehovan todistajien vapautuslakia koskemaan myös muita vakaumuksia.

Laajentamisen sijasta Suomi kuitenkin päätti poistaa vapautusmahdollisuuden myös Jehovan todistajien kohdalta. Myös YK:n ihmisoikeusneuvosto on kehottanut Suomea luopumaan aseistakieltäytyjien vapausrangaistuksista.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!