Petra Hietanen

Ihmiskaupan uhrin ja järjestelmän oikeudenmukaistamisen eteen kirjoitettu adressi palautetaan uudelleen sisäministeriölle huomenna torstaina.

Teljän seurakunnan aloitteesta 3 500 allekirjoitusta kerännyt adressi palautetaan tänään torstaina sisäministeriölle.

Adressissa vaaditaan ihmiskaupan uhri nigerialaisen Joy Osadolorille oikeudenmukaista toista kuulemista ja sen takaamiseksi pakkopalautuksen keskeyttämistä. Siinä vaaditaan myös, että myös hänen poikansa tilanne otetaan huomioon. 11-vuotias poika on asunut Suomessa viisi vuotta ja omaksunut suomalaisen kulttuurin ja puhuu sujuvaa suomea.

Äitiä ja poikaa ollaan palauttamassa Italiaan. Adressissa arvioidaan, että heidän palauttamisensa epävarmoihin olosuhteisiin on epäeettistä, sillä todennäköisyys väkivaltaan ja hyväksikäyttöön ovat suuret.

Lapset omaksuvat kielen, kulttuurin ja tavat.

Osadolorin entinen aviomies pakotti hänet prostituutioon väkivallalla uhaten. Lapsella on kehossa arpia isän väkivallasta. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on tunnistanut äidin ihmiskaupan uhriksi.

Lait uusiksi

Sisäministerille viedään myös vetoomus lakien uudistamiseksi. Vetoomuksessa nostetaan erityisesti esiin ihmiskaupan uhrien tilannetta.

ILMOITUS

– Se, että jatkamme erittäin haavoittuvassa asemassa olevien naisten ja lasten palauttamista lähtömaihin, joissa hyväksikäyttö on tapahtunut, on merkki hiljaisesta hyväksynnästä, adressin alullepanijat Teljän seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtala sekä kampanjan strategian suunnitellut ihmisoikeusaktivisti Lotta Laaksonen toteavat tiedotteessaan.

Heidän käsityksensä on, että kuulemisten oikeudenmukaisessa toteutuksessa on maahanmuuttoviraston taholta ollut epäselviä ja mahdollisesti laittomia toimintamalleja. Vuosi sitten silloinen sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) toimi asian hyväksi.

Tarvitaan ohje lasten kohtelusta

Vetoomuksessa vaaditaan toimia turvapaikkalain epäkohtien korjaamiseksi. Niitä ovat muiden muassa työlupien saamisen ongelmat, tulorajojen tarkistaminen työperäisen perheenyhdistämisen mahdollistamiseksi, perheenyhdistämisen helpottaminen ja yrittäjänä toimimisen mahdollistaminen.

– Myös kauan maassa asuneiden lasten tilanteet pitäisi ottaa huomioon ja kirjata lakiin selkeä ohjeistus tästä, tiedotteessa todetaan.

– Se, että odotusaikoja venytetään tarpeettomasti on erityisesti lasten kannalta raskasta. He omaksuvat kielen, kulttuurin ja tavat. Esimerkiksi tässä tapauksessa viiden 5 vuoden Suomessa asumisen jälkeen pakkopalauttaminen on erittäin traumatisoivaa. On spekuloitu pitkän odotusajan johtumista siitä, että parittaminen rikoksena vanhenee viidessä vuodessa. Onkin kyseenalaista, että venytetään turvapaikan käsittelyä niin kauan, että alkuperäinen rikos vanhenee. Turvan tarve ei tässä tapauksessa kuitenkaan vähene.