Lehtikuva/Vesa Moilanen

Kommentti: Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan on tarpeen kiristää rikosoikeudellista vastuuta aseellisiin konflikteihin osallistumisesta.

Hallituksen linjaus al-Holin leirillä olevien suomalaisten kohtalosta syntyi tuskallisen prosessin jälkeen. Tiistaina A-studiossa oikeuskansleri Tuomas Pöysti ei vastannut suoraan toimittajan esittämään kysymykseen, että tehtiinkö päätöksiä jopa liian hitaasti.

Pöystin mukaan suomalainen yhteiskunta kuitenkin lähti ”pikkasen viipeellä” tekemään päätöksiä vaikeassa asiassa. Tosiasiassa päätöstä viivästytti myös päälle kaatunut hallituskriisi. Vasta pääministeri Sanna Marinin (sd.) johtama hallitus teki linjauksia al-Holin suomalaislasten ja -naisten kohtelusta.

Pöystin mukaan terrorismia koskevaa lainsäädäntöä on syytä entrata. Näin hän vastasi toimittajan kysymykseen lainsäädännön muutostarpeesta:

Mahdollisia terroristilakien muutoksia ei voida soveltaa esimerkiksi al-Holin leireillä oleviin suomalaisiin

– Minusta kyllä. Olen ollut jo pidemmän aikaa sitä mieltä. Norjassa ja Hollannissa pystytään saamaan tehokkaammin rikosoikeudelliseen vastuuseen tehokkaammin osallisuudesta terroristiseen toimintaan.

Terrorismilainsäädäntöä ei voi tiukentaa taannehtivasti

ILMOITUS

Marinin hallitus linjasi al-Holin päätösten yhteydessä, että toimivaltaiset viranomaiset tutkivat ja arvioivat mahdolliset rikosoikeudelliset vastuut. Hallitus aikoo arvioida myös tarvittavia lainsäädännön muutoksia terroristiseen toimintaan liittyen.

Se tekee tarvittavat korjaukset lainsäädäntöön. Pöystin mukaan lainsäädännön tiukentamiselle on tarvetta.

– Vaikka lainsäädäntö on meillä uutta ja terroristisen toiminnan edistäminen on kriminalisoitu. Soveltamisessa on ollut ongelmia, ja ehkä yleisimminkin pitäisi miettiä aseelliseen konfliktiin osallistumista ja edistämistä, sanoo Pöysti.

Pöystin mukaan lain soveltamiskäytäntöä tulisi arvioida siitä näkökulmasta, miten korkea näyttö tarvitaan ja onko kaikki osallistuminen aseelliseen konfliktiin ja konfliktien edistäminen riittävän kattavasti kriminalisoitu.

Suomessa ei lakeja sovelleta taannehtivasti. Siten mahdollisia terroristilakien muutoksia ei voitaisi soveltaa esimerkiksi al-Holin leireillä oleviin suomalaisiin.

Hallitus valtuutti periaatepäätöksellään joulun alla erikoisedustajan tekemään punnintaa lapsen edun ja turvallisuuskysymysten osalta.

– Hallitus on oikeassa, että yksilön oikeuksiin kohdistuvat päätökset ovat oikeusvaltiossa aina viranomaispäätöksiä, sanoo Pöysti.

Ulkoministerin tutkinta rasittaa hallitusta

Hallituksen päätöksenteko ”pikkasen viipeellä” lienee osasyynä siihen, että nyt perustuslakivaliokunta pohtii kuukausien ajan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toimien lainmukaisuutta al-Holin suomalaisia koskevassa ministeriön päätöksenteossa.

Ulkoministeri pyrki turvaamaan suomalaisten turvallisuuden ilman hallituksen nimenomaista linjausta. Tämä päätöksentekoprosessi johti ulkoministerin toimien laillisuustutkintaan.

Kymmenen opposition kansanedustajaa jätti joulun alla muistutuksen, jossa pyydettiin perustuslakivaliokuntaa tutkimaan Haaviston toimien laillisuus Syyrian al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisasiassa.

Tutkintapyyntöjä Haaviston toimista oli tullut myös oikeuskanslerin pöydälle, mutta nyt tutkinta on keskitetty perustuslakivaliokuntaan. Useita viikkoja jatkuva tutkinta on raskas Haaviston kannalta. Yhteen ministeriin kohdistuva, Suomessa harvinainen perustuslakivaliokunnan selvitys on myös mielikuvataakka koko hallitukselle.