Lehtikuva/Emmi Korhonen

AMK-tutkinnon suorittaneen nuoriso-ohjaajan kokonaisansio on 2 500 euroa kuukaudessa.

Akavan Erityisalat lisää paineita tiistaina alkaneisiin kunta-alan työehtosopimusneuvotteluihin. Sen mukaan myös kuntien kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisotoimen asiantuntijoiden alipalkkaus korjattava palkkaohjelmalla. Tähän mennessä palkkaohjelmasta ovat puhuneet eniten hoiva-alan järjestöt.

– Kuntaneuvotteluissa on kyse monien alipalkattujen ammattiryhmien palkkauksesta. Kannatamme ratkaisuksi kattavaa palkkaohjelmaa, sanoo Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki.

Liiton jäseniä kuntaneuvotteluissa edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

– Kunnan palkkalistalla olevan korkeakoulutetun kirjastonhoitajan tai museoamanuenssin kokonaisansio on 2 700 euroa kuukaudessa, AMK-tutkinnon suorittaneen nuoriso-ohjaajan 2 500 euroa kuukaudessa. Mielestämme nämä palkat eivät ole työn vaativuuteen ja edellytettyyn koulutukseen nähden oikeassa suhteessa.

Luomanmäen mukaan kunta-alan korkeakoulutettujen palkkakurimusta ei ratkaista ammattialojen vastakkainasettelulla.

ILMOITUS

– Tulevaan sopimukseen tarvitaan kattava palkkaohjelma, jolla korjataan kaikkien kunta-alan koulutettujen naisvaltaisten alojen palkkauksen jälkeenjääneisyyttä.

– Puhumme paljon siitä, miten sairauksien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy on sekä inhimillisesti katsoen oikein ja kansantaloudellisesti kannattavaa. Päättäjien tulee muistaa, että asiantuntevilla kirjasto-, kulttuuri-, museo-, liikunta- ja nuorisopalveluilla on valtava huono-osaisuutta torjuva vaikutus.

Luomanmäki sanoo, että ehkäisevä työ on yhteiskunnalle huomattavasti edullisempaa kuin ongelmien korjaaminen jälkikäteen.

Liitto vetoaa myös mielipidemittaukseen, jonka mukaan suomalaiset arvostavat kirjasto- ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja ja haluavat, että oma kotikunta panostaa niihin kunnolla. Kantar TNS:n vuoden 2019 mielipidemittauksessa 85 prosenttia suomalaisesta ajattelee, että ”hyvät kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelut lisäävät hyvinvointia”. Yhtä moni kokee, että nämä palvelut lisäävät mahdollisuuksia oppia ja kehittyä.

Suomalaiset edellyttävät myös, että nuorten syrjäytymistä ehkäistään panostamalla nuorisopalveluihin. Täysin tai jokseenkin tätä mieltä oli saman tutkimuksen mukaan peräti 92 prosenttia kansalaisista.

Myös laadukkaisiin liikuntapalveluihin on suomalaisten mielestä panostettava. Täysin tai jokseenkin tätä mieltä on 85 prosenttia suomalaisista.

Akavan Erityisaloilla on noin 5 000 jäsentä kunta-alalla.