Lehtikuva/Martti Kainulainen

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen kehottaa Ammattiliitto Prota viemään asian työtuomioistuimeen.

Jäsenmaksujen perimisen lopettamisen estää Koskisen mukaan se, että kyse ei ole pelkästään liittojen välisestä työehtosopimuksesta, vaan lisäksi työntekijän ja yrityksen kahdenkeskisestä sopimuksesta. Teknologiateollisuus taasen katsoo, ettei työehtosopimus ole enää voimassa eikä siten siihen perustuva sopimuskaan.

Koskisen mukaan yksilöllisessä sopimuksessa, jossa työntekijä antaa työnantajalle oikeuden periä jäsenmaksut palkasta, pitäisi olla irtisanomisehto, jotta perimisen voisi lopettaa.

– Jos järjestö ryhtyy työtaisteluun, siitä ei yksilö vastaa. Työtaistelutoimien pitää olla kohdistettu järjestöä vastaan. Tässä tapauksessa näin on vain välillisesti, sanoo Koskinen Lännen Medialle antamassaan haastattelussa.

Jäsenmaksujen perimisestä säädetään Teknologiateollisuuden ja Pron välisen työehtosopimuksen liitteessä, ei laissa. Koskinen kehottaa Prota viemään asian työtuomioistuimeen sen selvittämiseksi, onko liite voimassa myös sopimuksettomana aikana.

Liitteen oikeudellinen merkitys selvitettävä

Tämä selventäisi hänen mukaansa myös liitteen oikeudellista merkitystä sekä järjestöosapuolten välillä että yleissitovuudessa. Työnantajaliitot ovat katsoneet, ettei työehtosopimusten yleissitovuus koske liitteessä olevaa ay-jäsenmaksujen perintää.

ILMOITUS

– Työehtosopimus koskee ehtoja, joita työsuhteessa on työsopimuksen lisäksi muuten noudatettava. Tästä on ollut erimielisyyttä, onko liitteessä oleva ay-jäsenmaksujen perintä tällainen ehto, sanoo Koskinen.

Samalla saataisiin selville, olisiko ay-jäsenmaksujen perimisen lopettaminen kielletty työtaistelutoimi ylipäätään. Koskisen mukaan sellainen se joka tapauksessa on, sillä siinä puututaan yksittäisten työntekijöiden henkilökohtaisiin sopimuksiin ja samalla painostetaan työehtosopimusvastapuolta.

Ei haittaa jäsenille

Ammattiliitto Pro ilmoittaa nettisivuillaan, että Pron jäsenille ei aiheudu mitään haittaa siitä, että Teknologiateollisuuden jäsenyritykset eivät toistaiseksi peri Pron jäsenmaksuja ja tilitä niitä eteenpäin.

Työnantajat tilittävät jäsenmaksut Prolle viimeistään kuuden kuukauden kuluessa jäsenmaksujen maksamisesta. Pro seuraa tilannetta työnantajaperinnässä olevien jäsenten osalta ja on tarvittaessa yhteydessä jäseniin.

Jäsenmaksujen perimisen lopettaminen syyksi työnantajaliitto on ilmoittanut teknologiateollisuuden lakot tammi-helmikuun vaihteessa.