Lehtikuva/Martti Kainulainen

”Nykyisellä palkkatasolla osaavien, koulutettujen ja työhönsä motivoituneiden toimihenkilöiden saaminen naisvaltaisille aloille on vuosi vuodelta vaikeampaa.”

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ei vaadi ehdottomasti kiky-tuntien poistamista tänään alkavissa sopimusneuvotteluissa. Liiton vaihtoehto on, että niistä maksetaan täysi korvaus, joka on 1,4 prosenttia tulevien sopimuskorotusten päälle.

Kiky-tuntien poistuminen ei saa alentaa palkankorotuksia.

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki huomauttaa, että perus- ja hyvinvointipalveluissa on terveydenhoidon ohella suuri joukko työntekijäryhmiä, jotka ansaitsisivat myös koulutukseensa ja työn vaativuuteensa nähden nykyistä oikeudenmukaisemman palkkakohtelun.

– Pääosa heistä työskentelee esimerkiksi sosiaalisektorilla lasten, nuorten ja vanhusten parissa, opetus- ja sivistysaloilla sekä kirjastoissa kuten myös talous- ja hallintotehtävissä.

Pihlajamäen mukaan palkankorotusten on oltava sellaiset, että ne parantavat jäsenistön ostovoimaa, edistävät samapalkkaisuustavoitteita ja naisvaltaisten julkisen sektorin alojen asemaa.

ILMOITUS

– Näihin tavoitteisiin päästään parhaiten mahdollisimman suurilla yleiskorotuksilla ja euromääräisellä tai ns. sekalinjaisella palkankorotusmallilla.

Paikallisesti neuvoteltavissa järjestelyerissä pitää olla täysi perälauta ja jos paikallisen erän jakamisesta ei synny sopua, erä tulee tulla yleiskorotuksena kaikille.

Pihlajamäki korostaa, että nykyisellä palkkatasolla osaavien, koulutettujen ja työhönsä motivoituneiden toimihenkilöiden saaminen naisvaltaisille aloille on vuosi vuodelta vaikeampaa.

– Sillä, miten esimerkiksi kuntatyönantaja pystyy tähän haasteeseen vastaamaan, on kauaskantoiset vaikutukset koko hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuuteen.

Pihlajamäen mukaan esimerkiksi kuntasektorin palkkakehityksen järjestelmällinen korjaaminen monivuotisen palkkaohjelman kautta on olennainen osa sitä työnantajapolitiikkaa, jolla on pyrittävä vastaamaan väistämättä eteen tuleviin haasteisiin, joita mm. jatkuvasti ikääntyvä väestömme tuo tullessaan.

– Mikäli tahtoa löytyy, liittokohtaisilla neuvotteluilla tulee pystyä puuttumaan moniin alakohtaisiin ongelmiin, kuten palkkatasa-arvoon, esimerkiksi useampivuotisen palkkaohjelman kautta. Tällaisiin kysymyksiin ei kuitenkaan löydetä ratkaisuja, jos ”Suomen mallin” mukaisesti vientialat määrittelevät muidenkin alojen, kuten esimerkiksi naisvaltaisen julkisen sektorin palkankorotusten ylärajat.

Maija Pihlajamäki huomauttaa, että vaikka Elinkeinoelämän keskusliitto EK päätti luopua tupoista, Suomen mallilla EK siihen enemmän ja vähän peitellysti kuitenkin näemmä jatkuvasti pyrkii.

Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK:n jäsenliitto.