Lehtikuva/Vesa Moilanen

Suomen suurin neuvottelujärjestö JUKO haluaa irti kiky-tunneista tai kunnon korvauksen työajan pidennyksestä.

Lähes 200 000 akavalaisen julkisen sektorin palkansaajan työehtosopimukset neuvotteleva JUKO edellyttää, että kilpailukykysopimuksen 24 tunnin työajan pidennys poistuu tai että tunneista maksetaan riittävä korvaus.

JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ) ja toiminnanjohtaja Maria Löfgren painottavat, että julkisella sektorilla työn määrän lisääminen korvauksetta on ollut väliaikainen ratkaisu.

– Olemme tukeneet palkattomilla työtunneilla vientialojen kilpailukykyä, Luukkainen sanoo.

– Kun kiky-tunnit ovat nyt poistuneet teknologiateollisuudesta, on epäoikeudenmukaista, että julkisrahoitteisten alojen palkansaajia vaaditaan jatkamaan talkootyötä.

Epäoikeudenmukaiset leikkaukset

Löfgren muistuttaa, että enemmän kuin työajan pidennyksestä yritykset ja Suomen kilpailukyky ovat hyötyneet vuonna 2016 tehdystä muutoksesta, jossa työnantajilta siirrettiin miljardien sosiaaliturvamaksut kaikkien palkansaajien maksettaviksi.

ILMOITUS

– Myös kolme vuotta kestäneet epäoikeudenmukaisesti vain julkista sektoria koskeneet lomarahaleikkaukset ovat kohdelleet erityisen ankarasti julkisaloilla työtään tekeviä, Löfgren sanoo.

– JUKOlaisten liittojen jäsenet ovat selkeästi ilmoittaneet halustaan päästä eroon kiky-tunneista. Syksyn työmarkkinaneuvotteluissa työnantajat määrittelivät niiden hinnaksi 1,4 prosenttia. Sopimusalasta ja työajan muodosta riippuu nyt, vaadimmeko neuvottelupöydissä tuntien poistoa vai niitä vastaavaa muuta kompensaatiota.

JUKO tavoittelee sopimusneuvotteluissa ostovoimaa tukevia, korkeakoulutusta edellyttävien tehtävien palkkatasoa parantavia ja palkkojen jälkeenjääneisyyttä korjaavia korotuksia.

Saattohoitovapaa

Palkkoja ei tule korjata vain suhteessa vientialoihin, myös toimialojen sisäiset palkkaepäkohdat on korjattava. Järjestön tavoitteena on pitkäjänteinen, sopimuskauden yli voimassa oleva palkkaohjelma ja lisärahoituksen kanavoiminen palkkausjärjestelmiin.

– Palkkakierros on kuitenkin vielä niin alussa, ettei mitään yleistä linjaa ole syntynyt, Luukkainen toteaa.

Työehtosopimusneuvottelujen tavoitteiksi JUKO nostaa lisäksi työhön liittyvän matkustusajan muuttamisen työajaksi tai korvaamisen muutoin, uudenlaiset perhevapaat kuten mahdollisuuden saattohoitovapaaseen, asiantuntijatyön johtamisen, työhyvinvoinnin sekä osaamisen ja henkilöstöedustajien aseman kehittämisen.

Kunta-alalla neuvottelut työehtosopimuksista alkavat tiistaina.