Lehtikuva/Noel Celis

Ylen kyselyssä valtaosa suomalaisista kannattaa yhteistä oppiainetta uskonnon ja elämänkatsomustiedon tilalle.

70 prosenttia suomalaisista kannattaa yhteistä oppiainetta uskonnon ja elämänkatsomustiedon tilalle, kertoo Yle teettämästään kyselystä. Heille kelpaisi kaikille yhteinen oppiaine, jossa tutustutaan maailman uskontoihin oppilaan omasta vakaumuksesta riippumatta.

Enemmistö kaikkien puolueiden paitsi kristillisdemokraattien kannattajista puoltaa asiaa. Vasemmistoliiton kannattajista yhteisen oppiaineen puolella oli 91 prosenttia vastaajista.

Opetusministeri Li Andersson kommentoi Ylen kyselyn tuloksen osoittavan, että ”suomalaiset ymmärtävät vuorovaikutuksen ja eri uskontojen sekä kulttuurien tietämyksen merkityksen tänä päivänä, kun ihmiset liikkuvat yhä enemmän maasta toiseen niin työn, opiskelun, rakkauden kuin matkustelunkin takia”.

Se olisi muutos joka lisäisi oppilaiden ja oppiaineiden yhdenvertaisuutta ja valinnanvapautta.

”Monissa maailman maissa eri kielet, kulttuurit ja uskonnot elävät rinnakkain. Tämän rinnakkaiselon edellytyksenä on tietenkin, että me ymmärrämme omia sekä muiden taustoja ja sitä kautta toisiamme.”

”Valmistelu jo aloitettu”

Andersson kirjoittaa Facebookissa toivovansa, että hallitus ryhtyy pikaisella aikataululla uudistukseen, jossa elämänkatsomustiedon opetus avataan valittavaksi myös uskontokuntiin kuuluville oppilaille.

ILMOITUS

”Valmistelu on tältä osin OKM:ssä jo aloitettu. Se olisi muutos joka lisäisi oppilaiden ja oppiaineiden yhdenvertaisuutta ja valinnanvapautta.”

Tällä hetkellä uskontokuntaan kuuluva oppilas ei voi valita elämänkatsomustietoa. Anderssonin tarkoittamasta uudistuksesta ei ole mainintaa hallitusohjelmassa, mutta hän kertoi jo syyskuussa Helsingin Sanomissa selvityttävänsä asiaa tällä hallituskaudella.

Andersson kirjoittaa tiistaina kuulleensa kouluvierailuilla, että monet opettajat kokevat huonona käytäntönä erotella oppilaat toisistaan uskonnonopetuksessa.

”Toisaalta monet ovat myös varoittaneet siitä, että oman uskonnon opetus on parempi järjestää koulun opetuksen puitteissa, kuin uskonnollisten yhteisöjen omana opetuksena, jolloin opetuksen sisällöstä olisi huomattavan paljon vaikeampaa saada tietoa.”

Kouluissa jo kokeiluja

Oppiaineiden mahdollisen yhdistämisen suurimpana haasteena Andersson pitää sitä, miten huomioidaan molempien oppiaineiden sisältö riittävässä määrin sekä eri uskontokuntiin kuuluvien oppilaiden tarpeet saada tietoa sekä omasta että muista uskonnoista.

Anderssonin mukaan suomalaisissa kouluissa on meneillään kiinnostavia kehityshankkeita aiheen tiimoilta.

”Yhdessä helsinkiläisessä peruskoulussa, jossa syksyn aikana vierailin, oli luotu oma paikallinen opetussuunnitelma, joka yhdisti elämänkatsomustiedon ja uskonnonopetuksen sisällöt yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa oli osittain yhteistä ja osittain eri ryhmissä tapahtuvaa opetusta. Mielestäni se on varsin kiinnostava malli opetuksen kehittämiselle.”

Aiemmin tätä tarkoittavat aloitteet eivät ole menneet läpi eduskunnassa.