Lehtikuva/Trond H. Trosdahl

Syntyvyys on laskenut kaikkia ennusteita jyrkemmin ja uhkaa tällä hetkellä niin huoltosuhdetta kuin eläkkeiden maksukykyäkin. Yllättäen eteen tullut tilanne on saanut poliitikot hiljaisiksi puoluetaustasta riippumatta.

Yhtenä ratkaisuna ongelmaan ehdotan, että jokaiselle eläkelain muutoksen jälkeen synnyttävälle äidille maksettaisiin eläkettä lapsiluvun mukaan. Esimerkiksi ensimmäisestä lapsesta maksettaisiin normaalisti kertyneen eläkkeen päälle 25 euroa kuukaudessa, toisesta 35 euroa ja kolmannesta lapsesta esimerkiksi 40 euroa, jolloin siis kolme lasta synnyttänyt saisi työeläkkeen lisäksi 100 euroa ”synnytyseläkettä”.

Esittämäni summat ovat toki keskustelun avauksena karkeita esimerkkejä, mutta näin lisäeläkkeen muodossa yhteiskunta voisi kompensoida työstä poissaolon vaikutuksia äidin työeläkkeeseen, ja siten kannustaisimme kansalaisia maata hyödyttävään äitiyteen.

Synnyttämisestä koituva eläke realisoituisi kuluina vasta vanhuuseläkkeelle jäädessä. Eläkekustannuksien rahoittamiseksi lapsilisistä voitaisiin korvamerkitä pieni osuus tätä varten.

Petri Rissanen
Kotka