Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Helsingin yliopiston ja Folkhälsanin yhteisestä tutkimushankkeesta ”terve oppiva mieli” on saatu erinomaisia tuloksia ja kokemuksia. Hanke käynnistyi vuonna 2014, ja siihen on osallistunut 12–15-vuotiaita peruskoululaisia yhteensä 3 519. Hankkeen käytännön toteutus tarkoittaa sitä, että jokaisena koulupäivänä oppilaat osallistuvat mindfulnessin mukaisiin rentoutushetkiin.

Opettajien kommentteja: ”Tietoisen läsnäolon menetelmä auttaa keskittymään. Ei huutoa, hälinää eikä levotonta tungeksimista luokan ovella. Oppilaat tulevat paikoilleen ääneti. Luokka pysyy rauhallisena. Porukka on innokasta oppimaan uusia asioita. Luokassa on hyvä henki ja kaikki otetaan huomioon. Opettaja ei ole havainnut kiusaamista tai että joku jätettäisiin yksin.”

Oppilaiden kommentteja: ”Ennen suutuin ja aloin huutaa, mutta nyt mietin, mitä oikeasti haluan sanoa ja mitä haluan tehdä. Saan tehtyä asioita nopeammin ja huolellisemmin. Nyt tiedän, mitä teen, kun panikoin tai stressaan. Rentoutuksella aloitetut oppitunnit sujuvat rauhallisemmin, ja tehtäviin keskittyminen on helpompaa.”

Päivittäin toteutettujen rentoutushetkien seurauksena kiusaaminen loppuu, oppilaiden häiritsevä käyttäytyminen vähenee, oppimiskyky paranee ja opettajat pystyvät paremmin suorittamaan tehtäväänsä. Lisäksi rentoutus auttaa stressin hallinnassa ja vaikuttaa kehoon täysin päinvastoin kuin stressi.

Helsingin yliopistolla on pääkaupunkiseudun päiväkodeissa meneillään myös tutkimushanke ”pieni oppiva mieli”. Hankkeesta saadut kokemukset ovat yhtä erinomaisia kuin peruskouluissa on saatu. Hankkeessa on mukana 3–6-vuotiaita lapsia.

ILMOITUS

Huutoa ja hälinää. Harmistusta ja hikihelmiä. Näin ei tarvitse olla, jos lasten arjen kitkakohtiin paneudutaan ajan ja asiantuntemuksen avulla. Päiväkodeissa lapsille pidetään päivittäin kolme minuutin mittaista rentoutushetkeä. Jo kolmivuotiaatkin ovat innolla mukana. Lapset pitävät niistä niin kovasti, että he oikein odottavat ja pyytävät, että pidettäisiin taas POM-hetki (Pieni Oppiva Mieli).

Rentoutuksen käyttöön ottaminen riippuu nykytilanteessa olennaisesti opettajien aktiivisuudesta ja ymmärryksestä. Me kaikki ihmiset olemme omien uskomustemme ja ennakkoluulojemme orjia. Toiset kuitenkin huomattavasti enemmän kuin toiset.

Hankkeista ja niiden myönteisistä kokemuksista on tieto toimitettu myös opetusministeriöön ja opetushallitukseen. Mielestäni rentoutuksen tulisi kuulua kaikissa kouluissa keskiasteen oppilaitokset mukaan luettuna pakollisena osana opetussuunnitelmaan ja päiväkotien päivärutiineihin.

Ennen kuin tämä tavoite toteutuu, tulisi kaikkiin kiusaamistapauksiin puuttua välittömästi. Kiusaajilla itsellään on jokin ongelma. Kun ongelma saadaan psykoterapialla poistetuksi, kiusaaminen loppuu heidän osaltaan. Sen vuoksi on tärkeää, että sekä kiusaajat että kiusatut pääsevät välittömästi psykoterapiaan.

Vesa Vuorinen
Vaasa