Lehtikuva/Mesut Turan

Työehtoshoppailu

Työehtoshoppailu tarkoittaa työntekijöiden siirtämistä halvemman työehtosopimuksen piiriin, jotta työnantaja saa kustannussäästöjä tai kilpailuetua. Yritykset vaihtavat työnantajaliittoa päästäkseen työntekijän näkökulmasta heikomman työehtosopimuksen piiriin.
PAUn mukaan Postissa esimerkiksi kokoaikaista työtä tekevän jakajan palkka on liiton omassa sopimuksessa 1 978 euroa kuukaudessa, Teollisuusliiton ja Medialiiton sopimuksessa 1 541 euroa.
Vuokratyöläisiä Postissa on kummallakin sopimuksella. PAUn sopimuksessa tuntipalkka 11,34 euroa, SOL Logistiikkapalvelut Oy:n noudattamassa alimmillaan 8,90. PAUn mukaan Posti siirsi elokuussa satoja työntekijöitä halvemman sopimuksen piiriin. Lähde: tyoehtoshoppailu.fi

Arkistosarjassa julkaisemme yhden kotimaan jutun kuluneen vuoden kultakin kuukaudelta. Juttu julkaistu 20.9.2019.Kajaanista lähtee aloite yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta Teollisuusliitolle. Sopimuksen vaihtaminen olisi mahdollista vain yksimielisesti.

Postin pyrkimys työehtoshoppailuun johti postilakkoon syyskuun alussa. Posti yritti vaihtaa pakettiliiketoiminnassa työntekijät Posti- ja logistiikkaunioni PAUn sopimuksesta heikompaan. Se olisi tiennyt ennestään pienipalkkaisille roimaa palkanalennusta.

Työehtoshoppailulle on laitettava loppu, esittää Kajaanin Metallityöväen ammattiosasto 63. Se on esittämässä Teollisuusliiton syysvaltuustolle aloitetta, joka kuuluu näin:

”Teollisuusliiton tulee ajaa Suomessa työpaikkatason yksimielisyysperiaatetta työpaikoilla noudatettavan työehtosopimuksen osalta. Työpaikalla sovellettavaa työehtosopimusta ei tulisi voida vaihtaa ilman työntekijöiden ja työnantajien edustajien yksimielistä tukea.”

Nyt työehtosopimuksen vaihtaminen on helppoa. Mikäli soveltamisalalla on toinen työehtosopimus, sopimuksen muuttaminen ja työntekijöiden palkkojen alentaminen onnistuu työnantajaliittoa vaihtamalla yksipuolisena saneluratkaisuna.

ILMOITUS

Kajaanin metalliosaston nuorisovastaava Toni Mäkinen kertoo aloitteelle tulleen tukea muilta ammattiosastoilta ja sitä haetaan edelleen lisää.

– Tavoite on, että Teollisuusliitto lähtisi ajamaan tällaista yhteiskunnallista muutosta hallitukseen ja eduskuntaan päin, Mäkinen kertoo.

Hänen mukaansa aloitteelle ei ole varsinaista esikuvaa työehtosopimuksen osalta. Ruotsissa yksimielisyysperiaate on monissa paikallisissa neuvotteluissa, mutta siellä ei ole samanlaista työehtosopimusjärjestelmää kuin Suomessa.

Mäkisen oma tausta on Teollisuusliittoa edeltäneessä Teollisuuden ammattiliitossa (TEAM).

– Olen kuullut monista ikävistä tes-shoppailuista, jotka ovat lähellä omaa alaani lehdenjakajia. Tämä voisi olla paikka osoittaa solidaarisuutta myös muita aloja kohtaan.

Ammattiliitot osa ratkaisua

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero keskeytti Postin tuoreimman työehtoshoppailun ja osapuolet käyvät parhaillaan neuvotteluja alan uudesta työehtosopimuksesta. Nykyinen sopimus on voimassa lokakuun loppuun.

Mitä PAUn puheenjohtajan Heidi Niemisen mielestä itse tes-shoppailu-ilmiölle pitäisi tehdä, että se saataisiin loppumaan?

– Ammattiliitot voivat omien sopimustensa osalta tehdä ison duunin, katsoa työehtosopimukset läpi ja katsoa, ettei siellä ole päällekkäisiä sopimuksia tai jos, ne vastaisivat kustannustasoltaan toisiaan. Tähän liittyvät palkat, mutta myös muut työehdot.

Ammattiliittojen lisäksi Niemisellä on toive myös lainsäätäjille.

– Nyt lainsäädäntö on sen tyyppinen, että työnantaja soveltaa sitä työehtosopimusta, mihin on järjestäytynyt. Jos meillä on yleissitovan työehtosopimuksen alittavia normaalisitovia työehtosopimuksia, niin pitäisikö työntekijöillä olla aina oikeus yleissitovan sopimuksen palkkatasoon, Nieminen kysyy.

– Ratkaisua on mahdollista lähteä miettimään lainsäädännölläkin, mutta itse toivoisin, että ammattiliitot voisivat olla osa ratkaisua, koska nyt on huomattu työnantajien lähtevän hakemaan halvinta sopimusta, jos siihen vain on tilaisuus.

Ei osattu ajatella

Niemisen puheiden perusteella työnantajat ovat entistä ovelampia. Ennen kutakin alaa sääteli yleissitova työehtosopimus. Yrityskohtaisesti oli mahdollista poiketa parempaan suuntaan esimerkiksi työvoiman houkuttelemiseksi.

– Lainsäädäntöä muutettaessa ei ole osattu edes ajatella, että sopimukset olisivatkin heikompitasoisia, mutta nyt meillä on työnantajia, jotka osaavat. Tässä on mahdollistettu tietynlainen porsaanreikä.

– Kyllähän se vääristää ylipäätään markkinaa, jos ajatellaan niitä 700 ihmistä, joita Posti oli viemässä halvemman sopimuksen piiriin. Pakettilajittelun osalta ei ole olemassa kilpailijoita, jotka toimisivat halvemmalla sopimuksella.

Kajaanilaisten teollisuusliittolaisten aloitteesta Nieminen sanoo, että samanlaista on hänelle väläytelty myös joidenkin kansanedustajien toimista.

– Toki se olisi yksi ajatusmalli, että sopimuksen vaihtaminen ei olisi vain työnantajien yksipuolinen ilmoitus. Nythän sopimus vaihtuu, kun työnantaja vaihtaa työnantajaliittoa ilman että työntekijät voivat tehdä muuta kuin mennä mahdollisesti työtaisteluun.

Työehtoshoppailu

Työehtoshoppailu tarkoittaa työntekijöiden siirtämistä halvemman työehtosopimuksen piiriin, jotta työnantaja saa kustannussäästöjä tai kilpailuetua. Yritykset vaihtavat työnantajaliittoa päästäkseen työntekijän näkökulmasta heikomman työehtosopimuksen piiriin.
PAUn mukaan Postissa esimerkiksi kokoaikaista työtä tekevän jakajan palkka on liiton omassa sopimuksessa 1 978 euroa kuukaudessa, Teollisuusliiton ja Medialiiton sopimuksessa 1 541 euroa.
Vuokratyöläisiä Postissa on kummallakin sopimuksella. PAUn sopimuksessa tuntipalkka 11,34 euroa, SOL Logistiikkapalvelut Oy:n noudattamassa alimmillaan 8,90. PAUn mukaan Posti siirsi elokuussa satoja työntekijöitä halvemman sopimuksen piiriin. Lähde: tyoehtoshoppailu.fi