Lehtikuva/Martti Kainulainen

Aktiivimalli puretaan

”Aktiivimalli puretaan. Moni on kysynyt ja haluan vastata selvästi. STM valmistelee jo mallin purkamista ja muutos viedään läpi niin nopeasti kuin on mahdollista huomioon ottaen hyvä lainsäädäntötapa ja Kelan järjestelmien muutostarpeet.”

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen teki maanantaina Twitterissä selväksi, että aktiivimalli puretaan eikä sen ehtona ole vaihtoehtoisten mallien, esimerkiksi työttömyysturvan porrastaminen, etsiminen.

Arkistosarjassa julkaisemme yhden kotimaan jutun kuluneen vuoden kultakin kuukaudelta. Juttu julkaistu 14.6.2019.Eduskunta ruoti hallitusohjelman. Näissä asioissa on lupa odottaa parempaa.

Hallitusohjelma vie oikeaan suuntaan eli vasemmalle. Näin tiivisti vasemmistoliiton tuore eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki eduskunnassa tiistaina, kun käsittelyssä oli Antti Rinteen hallituksen ohjelma.

Eduskuntavaalit olivat muutos- ja ilmastovaalit. Vasemmistoliiton edustajat todistivat puhujapöntöstä, että molemmille on katetta hallitusohjelmassa. Esimerkiksi Mai Kivelä sanoi, että meidän aikamme tullaan muistamaan siitä, miten onnistuimme vastaamaan käynnissä olevaan ympäristökriisiin.

– Meidän onnistumistamme päättäjinä tullaan tulevaisuudessa mittaamaan ennen kaikkea sen kautta, onnistuimmeko tekemään uskottavaa ilmastopolitiikkaa.

Kivelä kiitti Rinnettä siitä, että ensimmäistä kertaa hallitusta lähdettiin muodostamaan niin, että ilmastonmuutokseen vastaaminen otettiin hallitusneuvotteluiden keskiöön.

– Ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttämisestä tehtiin yksi tämän hallituksen päätavoitteista.

Meidän vuoromme luoda toivoa

Kivelän mukaan hallituksella on yhteinen näkemys siitä, että tarvitaan nopeaa systeemistä muutosta. Hallitus haluaa toteuttaa Suomessa ekologisen jälleenrakennuksen ja tehdä tämän siirtymän sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

– Eli nyt onkin meidän vuoromme luoda toivoa, ja toivo syntyy toiminnasta. Nyt on tämän hallituksen aika näyttää, että me myös toimimme. Tulevat vuodet meidän tärkein tehtävämme on lunastaa ne kestävän kehityksen lupaukset, jotka olemme hallitusohjelmassa antaneet.

Arhinmäki luetteli Suomen tekevän hallitusohjelman myötä lisäksi ihmisoikeusperustaista politiikkaa, parantavan perusturvaa ja purkavan aktiivimallin.

– Hallitus toteuttaa terveyseroja kaventavan ja palveluketjujen yhteensovittamista parantavan sote-uudistuksen, hän jatkoi.

Koulutusleikkaukset historiaan

Veronika Honkasalon mukaan hetkeä voi sanoa jopa historialliseksi, kun hallitus siirtää koulutusleikkaukset historiaan.

– Tämän hallituksen koulutus- ja sivistyspolitiikan lähtökohtana on suuren hyvinvointivaltiolupauksen päivittäminen tämän maailman ja ajan tarpeisiin. Hallituksen resursoinnit oppimiseen ja sivistykseen noudattavat tätä lupausta.

Honkasalon mukaan koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat hallitusohjelman läpileikkaavia teemoja. Niiden edistämiseksi on esitetty lukuisia kirjauksia neuvoloista lähtien.

Tasa-arvo ymmärretään hallitusohjelmassa kahdella tavalla: sekä koulutuksellisena tasa-arvona että koulutuksen kykynä lisätä tasa-arvoa laajemmin yhteiskunnassa, Honkasalo sanoi.

Sopimusyhteiskunta takaisin

On hienoa olla puhumassa hallitusohjelman puolesta, joka pitkästä aikaa rakentaa yhteiskuntaa ottaen huomioon myös heikoimmassa asemassa olevat, iloitsi Juho Kautto.

– Hallitusohjelma on aina kompromisseja täynnä ja hyvä niin, mutta olemme oikealla tiellä kohti oikeudenmukaisempaa Suomea. Sivistyksemme mittari on, kuinka pidämme huolta ennen kaikkea heistä, jotka eivät siihen itse syystä tai toisesta kykene. Tämä tahtotila onneksi näkyy tässä hallitusohjelmassa.

Eli nyt onkin meidän vuoromme luoda toivoa, ja toivo syntyy toiminnasta.

Kautto myös kehui Rinteen hallituksen palauttavan sopimusyhteiskunnan, missä työmarkkinajärjestöjä kuullaan aidosti.

– Hallitus ei uhkaile pakkolaeilla tai työntekijöiden aseman heikentämisillä ideologisista syistä. Hallitus ei tule romuttamaan yleissitovaa työehtosopimusjärjestelmää eikä puutu työntekijöiden lakko-oikeuteen. Ymmärrettävästi tämä erityisesti kokoomusta riepoo. Uskomme ennen kaikkea yhteiseen sopimiseen, sopimisen kulttuuriin, jonka avulla Suomi on vuosikymmenten aikana nostettu erääksi maailman vauraimmaksi ja turvallisimmaksi maaksi.

Entä oppositio?

Tulevien eduskuntakeskustelujen pääjuoni uuden opposition puolelta on se, että hallitusohjelma on rahankäytössään holtiton ja velkaannuttaa Suomen. Hallitusohjelman uudistukset perustuvat työllisyystavoitteelle, joka ei täyty.

Oppositiossa on sävyeroja. Kokoomus keskittyi vaalikauden ensimmäisessä suuressa keskustelussa talouteen, ja puheenjohtaja Petteri Orpo myönsi hallitusohjelmassa olevan hyviäkin asioita, joskin ne ovat ”bluffia”. Perussuomalaiset käyvät keskustelua sillä tasolla, että hallitus myy kansallisomaisuutta ja antaa rahat Afrikkaan.

Viime kaudelta tuttua yhtenäistä oppositiolinjaa tuskin nyt nähdään. Jos nähdään, tarkoittaa se oikean äärilaidan ottavan kokoomuksen haltuunsa.

Aktiivimalli puretaan

”Aktiivimalli puretaan. Moni on kysynyt ja haluan vastata selvästi. STM valmistelee jo mallin purkamista ja muutos viedään läpi niin nopeasti kuin on mahdollista huomioon ottaen hyvä lainsäädäntötapa ja Kelan järjestelmien muutostarpeet.”

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen teki maanantaina Twitterissä selväksi, että aktiivimalli puretaan eikä sen ehtona ole vaihtoehtoisten mallien, esimerkiksi työttömyysturvan porrastaminen, etsiminen.


Hyvä lukija!

Kiitos, että luit jutun. Tämä juttu on kirjoitettu kotiin tilattavaan lehteemme.

Jokainen tilaus vahvistaa toimituksemme resursseja kirjoittaa luotettavia uutisia ja juttuja verkkoon.

Tilaa nyt Kansan Uutiset. Edistät moniäänistä journalismia!

Tarjoushintaan kotiin kannettuna 30 €/3 kk + sähköinen digilehti 3 kuukaudeksi 4,90 €.