Jussi Joentausta

Valtiosihteeri Saila Ruuth kiittää tehtävänsä jättäneen pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelmaa tasa-arvon osalta. Uusi hallitus jatkaa samalla ohjelmalla.

Hallitusohjelmassa on suoria tasa-arvoon liittyviä kirjauksia enemmän kuin aiemmin, 64 kappaletta. Niissä on lapsiystävällisyyttä, tasa-arvon edistämistä ulko- ja turvallisuuspolitiikan arvoissa ja kansainvälistä oikeutta. On kirjauksia väkivallan torjuntaohjelmista, ihmiskaupan uhreista, vuorovanhemmuudesta, sukuelinten silpomisesta, seksuaalirikoksista, varusmiesten koulutuksesta, perhevapaista ja tasa-arvosta työelämässä.

– Määrää oleellisempaa on kuitenkin laatu, valtiosihteeri Saila Ruuth sanoo.

– Kirjaukset ovat mahdollisesti kunnianhimoisempia kuin ennen.

Ministerit ovat piinkovia naisia.

Ruuth toimii sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) valtiosihteerinä.

Ruuth kuitenkin varottaa tuudittautumasta siihen, että hyvä hallitusohjelma yksin vie asioita eteenpäin.

ILMOITUS

– Tämä vaatii todella paljon työtä, ei vain hallituksen sisällä vaan myös kansalaisyhteiskunnalta eli erityisesti naisjärjestökentältä, jotta pystytään pitämään yllä se paine, että kirjaukset oikeasti toteutuvat, hän sanoo.

– Kun rinnatusten on monia asioita verotuksen korjaamisesta, ilmastopolitiikasta, sosiaaliturvasta ja työllisyydestä lähtien ja niistä käydään kovaa vääntöä, siinä monesti tasa-arvoasiat tuppaavat haalistumaan ihmisten mielissä marginaalikysymyksiksi, vaikka ne ovat aivan keskeisiä asioita.

Esimerkiksi hän nostaa samapalkkaohjelman ja palkka-avoimuuden edistämisen.

– Suomalaisen perinteen mukaisesti ja erityisesti tässä hallituksessa ne ovat voimakkaasti kolmikannassa – eli työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen yhdessä – hoidettavia asioita. Vuosien varrella on kuitenkin huomattu, että kolmikanta ei aina ole nopein ja tehokkain paikka tasa-arvon eteenpäin viemiseen. Kun kohdataan lyhyen tähtäimen taloudelliset intressit, ei saada aina edistyksellisiä lopputuloksia.

Läpi yhteiskunnan

Tasa-arvoasiat eivät kuulu ministeri Pekosen salkkuun eikä Ruuth näin ollen suoranaisesti työskentele niiden kanssa, mutta pitkäaikaisena Vasemmistonaisten puheenjohtajana hän seuraa tasa-arvoasioita automaattisesti. Tasa-arvoasiat kuuluvat RKP:n ministeri Thomas Blomquistin salkkuun.

– Tasa-arvoasiat kuitenkin läpäisevät koko yhteiskunnan, Ruuth muistuttaa.

Hallitusohjelmassa edellytetään sukupuolivaikutusten arviointia läpileikkaavasti lainsäädäntöä laadittaessa.

– Lähes kaikki asiat jäsentyvät eri tavalla, kun niitä katsoo miesten ja vaihtoehtoisesti naisten vinkkelistä, hän tähdentää.

– Esimerkiksi tavoite siitä, että asunnottomuus puolitetaan vaalikauden aikana, on mieserityinen kysymys, koska enemmistä asunnottomista on miehiä. Ehkä suomalaisessa yhteiskunnassa on kulttuurisia tekijöitä, jotka altistavat miehet vaikkapa tällaiselle yhteiskunnan pohjalle tippumiselle.

Tai päihdeasiat:

– Päihdepalvelut voivat olla rakennettu miespainotteisesti, koska ongelmaisissa on perinteisesti enemmän miehiä. Siksi palvelut eivät ehkä tavoita naisia, kun kulttuuriin ei kuulu, että nainen on alkoholisti. Lääkäri esimerkiksi ei ehkä osaa epäillä, että naisen ongelmien takana olisivat päihteet.

Hiukan pohdittuaan Ruuth valitsee hallitusohjelman tärkeimmäksi asiaksi tasa-arvon kannalta työelämän tasa-arvon. Toiseksi nousee väkivallan vastainen palvelujärjestelmä sekä uhreille että tekijöille.

– Mutta kuten monet asiat, nämäkin ovat kulttuurisia ja korvien välissä olevia kysymyksiä, jotka liittyvät sukupuolirooleihin, odotuksiin ja normeihin, hän sanoo.

– Niitäkin murretaan osaltaan muuttamalla lainsäädäntöä. Esimerkiksi ministeri Pekosen salkussa olevaa perhevapaajärjestelmää uudistetaan niin, että isille tulee enemmän vain isän käytössä olevia vapaita. Se vie eteenpäin sitä ajatusta, että isä nähdään aktiivisena ja itsenäisenä vanhempana eikä vain äidin pikku apurina.

Vasemmiston ja vihreiden
aikaansaannosta

Ruuth ei ollut mukana hallitusohjelmaneuvotteluissa, joten hän ei tiedä tarkalleen, miten tasa-arvo saatiin niin hyvin mukaan ohjelmaan.

– Uskaltaisin väittää, että ratkaisevaa on ollut vasemmistoliiton ja vihreiden mukanaolo, hän arvioi.

– Mutta myös se on merkittävää, että demareissa tai keskustassakaan ei ole ollut näiden asioiden aktiivista vastustusta. Sen sijaan niissä on paljon aktiivista kannatusta, vaikka kaikki toimijat eivät ole eturintamassa taistelemassa tasa-arvon puolesta. Myös RKP:llä on vahva historia tämänkaltaisesta liberaaliuudesta. Tämä hallitus lähti tyystin erilaisella asenteella liikkeelle.

Hallitus myös näyttää erilaiselta kuin aiempi. Johtoryhmä eli kaikkien viiden hallituspuolueen puheenjohtaja on nainen.

– He ovat piinkovia naisia, eivät mitään pelleilijöitä todellakaan, Salla Ruuth arvioi.