Lehtikuva/Scott Olson

Arkistosarjassa julkaisemme yhden ulkomaan jutun kuluneen vuoden jokaiselta kuukaudelta. Tämä juttu julkaistu 21.1.2019.Vielä kaksi vuotta sitten tarvittiin 61 varakkainta vastaamaan maapallon köyhemmän puoliskon varallisuutta.

Maailman 26 rikkainta ihmistä omistaa yhtä paljon kuin köyhin puolikas ihmiskunnasta eli 3,8 miljardia ihmistä, kertoo maanantaina julkaistu kansalaisjärjestö Oxfamin vuosittainen raportti.

Vuosi 2018 oli jälleen hyvä miljardööreille, ja varallisuuskuilu kasvoi selvästi. Raportin mukaan miljardöörien hallussa oleva omaisuus kasvoi 12 prosenttia, kun taas väestön köyhimmän puolikkaan omaisuus väheni 11 prosenttia.

Miljardöörejä on runsaat 2 200. Heidän omaisuutensa kasvoi vuoden aikana 900 miljardilla dollarilla (790 miljardilla eurolla). Tämä tarkoittaa suunnilleen 2,5 miljardin dollarin lisäystä joka päivä.

Finanssikriisin jälkeisenä aikana on maailman miljardöörien määrä kaksinkertaistunut.

Vuosi vuodelta yhä pienemmän joukon omaisuus riittää vastaamaan puolen ihmiskunnan omaisuutta. Nyt se oli siis 26 rikkainta, viime vuonna tähän tarvittiin 43 ja sitä edellisenä 61 varakkainta henkilöä.

Varakkaita verotetaan kevyesti

Oxfamin mukaan kasvava eriarvoisuuden kuilu heikentää taistelua köyhyyttä vastaan, aiheuttaa tuhoisia vaikutuksia taloudelle ja lietsoo kansalaisten vihaa kautta maailman.

ILMOITUS

Raportin mukaan hallitukset kasvattavat eriarvoisuutta, sillä ne eivät osoita riittävästi varoja julkisiin palveluihin. Samalla ne verottavat kevyesti yhtiöitä ja varakkaita eivätkä saa puututtua verojen välttelyyn.

Eniten taloudellisesta eriarvoisuudesta kärsivät naiset ja tytöt. Kun koulutuksesta leikataan, ensimmäisinä kouluista otetaan pois köyhät tytöt. Kun terveydenhoidosta leikataan, lisääntyy naisten palkaton hoivatyö.

Äärimmäinen köyhyys on viime vuosikymmeninä vähentynyt, mutta tämä johtuu ennen kaikkea Kiinan nopeasta kasvusta. Myös siellä on tahti viime vuosina hidastunut. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on äärimmäinen köyhyys lisääntymässä.

Oxfam ehdottaa rikkaimman yhden prosentin maksettavaksi 0,5 prosentin globaalia varallisuusveroa. Sillä saataisiin vuosittain 418 miljardia dollaria, mikä riittäisi esimerkiksi jokaisen nyt koulutuksen ulkopuolella olevan lapsen saamiseen kouluun sekä terveydenhoitoon, jolla vältettäisiin 3 miljoonaa kuolemaa.

Koulujen ulkopuolella olevia lapsia on 262 miljoonaa.

Joka toinen päivä uusi miljardööri

Raportissa on monia hätkähdyttäviä tietoja. Esimerkiksi yksi prosentti maailman rikkaimman miehen, Amazon-yhtiön Jeff Bezosin omaisuudesta, on yhtä paljon kuin Etiopian koko terveydenhoitobudjetti. Etiopiassa on 105 miljoonaa asukasta.

Bezosin varallisuus kasvoi vuoden aikana 112 miljardilla dollarilla.

Finanssikriisin jälkeisen kymmenen vuoden aikana on maailman miljardöörien määrä kaksinkertaistunut. Parin viime vuoden aikana on tullut uusi miljardööri keskimäärin kahden päivän välein.

Esimerkiksi Britanniassa köyhimmän 10 prosentin todellinen veroaste on korkeampi kuin rikkaimman 10 prosentin. Kun otetaan kulutusverot kuten arvonlisävero mukaan, köyhimmän desiilin veroaste on 49 prosenttia ja rikkaimman 34 prosenttia.

Keskimäärin vain 4 prosenttia kaikista maailman verotuloista kerätään varallisuuteen kohdistuvista veroista kuten omaisuus-, perintö- tai kiinteistöveroista. Näitä veroja on alennettu tai ne on poistettu kokonaan monissa kehittyneissä maissa ja kehitysmaissa niitä ei juuri ole.

Vuodesta 1970 vuoteen 2013 on keskimääräinen korkein tuloveroaste eri maissa laskenut 62 prosentista 38 prosenttiin.

Joissakin maissa kuten Brasiliassa on köyhimmän 10 prosentin tuloveroaste korkeampi kuin rikkaimman 10 prosentin.

Joka päivä 10 000 ihmistä kuolee sen vuoksi, ettei saa tarvittavaa terveydenhoitoa.