Lehtikuva/Jussi Nukari

Niin sanottu grooming nousi julkisuuteen vuosi sitten Oulussa.

Opetusministeri Li Andersson on myöntänyt lähes miljoona euroa lasten ja nuorten houkuttelun eli niin sanotun groomingin ja hyväksikäytön ehkäisyyn digitaalisissa ympäristöissä. Avustus koskee vuosia 2019–2022.

Valtionavustusta myönnettiin kahdeksalle opetuksen järjestäjälle, joiden esittämät toimenpiteet ovat valtakunnallisesti hyödynnettävissä.

Andersson sanoo, että sosiaalinen media, pelit ja digipalvelut ovat tuoneet mukana valtavasti hyvää, mutta niihin liittyy myös uhkia, joiden käsittelyyn lapset ja nuoret tarvitsevat riittävät tiedot ja taidot.

– Avustusta saaneilla hankkeilla kehitetään toimintatapoja, joilla lapsia ja nuoria ohjataan ja opetetaan toimimaan nykyistä tiedostavammin sosiaalisessa mediassa, ymmärtämään oikeuksiaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan houkuttelutilanteissa. Lisäksi on tärkeää oppia raja sen välillä, mitä verkossa kannattaa ja ei kannata julkaista, hän toteaa.

Avustus koskee esi- ja perusopetusta.

ILMOITUS

Groomingilla tarkoitetaan internetissä alkavaa nuoren seksuaalista hyväksikäyttöä ja sen valmistelua. Asiasta alettiin laajemmin puhua vuosi sitten, kun Oulussa ilmenneet maahanmuuttajien tekemät nuorten tyttöjen hyväksikäytöt todettiin osaksi ilmiötä.

Anderssonin myöntämästä avustuksesta valtaosa, 622 000 euroa menee Oulun kaupungille.

Grooming ei kuitenkaan ole mitään, mikä olisi tullut Suomeen maahamuuttajien mukana. KU kertoi viime tammikuussa vuonna 2011 tehdystä kyselystä, jolla kerättiin tietoa lasten ja nuorten internetissä kokemasta seksuaalisesta häirinnästä ja hyväksikäytöstä. Tuntemattomalta henkilöltä seksiehdotuksia oli vastaanottanut kolmannes alle 16-vuotiaista.

Juha Sipilän hallitus lupasi puuttua hyväksikäyttöön tiukalla kädellä, mutta sen toimenpiteet olivat pettymys. Suurin huomio toimenpiteissä kohdistui maahanmuuttajiin. Vastuu laajemmista toimista sysättiin vanhemmille ja kouluille sekä tulevalle hallitukselle.