Lehtikuva/Vesa Moilanen

Kymmenen perussuomalaisen, kokoomuslaisen ja kristillisdemokraatin tekemä muistutus voi viedä ulkoministerin valtakunnanoikeuteen.

Perustuslakivaliokunta aloitti perjantaina tutkinnan ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuudesta. Kymmenen kansanedustajaa teki asiasta muistutuksen torstaina. Muistutuksessa vaaditaan selvitystä muun muassa siitä, onko ulkoministeri painostanut virkamiehiä lainvastaisiin päätöksiin al-Holin leiriä koskevassa tapauksessa.

Syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voidaan perustuslain mukaan päättää nostettavaksi, jos tämä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.

Syytteen nostamisesta päättää eduskunta saatuaan perustuslakivaliokunnan kannanoton. Mikäli eduskunta päättää nostaa syytteen, käsitellään syyte valtakunnanoikeudessa.

Perustuslakivaliokunta antoi Haavistolle ja konsulipäällikkö Pasi Tuomiselle tilaisuuden antaa lausunto valiokunnalle 14.1.2020 mennessä. Valiokunta jatkaa asian käsittelyä lausunnon saatuaan.

Perustuslakivaliokunta kuuli tänään oikeuskansleri Tuomas Pöystiä oikeuskanslerin suorittaman kanteluasioiden käsittelyn aikataulusta. Valiokunta päätti kuulla myös valtiosääntöoikeuden, rikosoikeuden ja hallinto-oikeuden professoreita. Valiokunta varasi tilaisuuden myös eräille muille asianosaisille tilaisuuden esittää näkemyksenä.

Perustuslakivaliokunta voi ministerivastuuasiaa käsitellessään pyytää valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimiin esitutkinnan toimittamiseksi.