Lehtikuva/Anni Reenpää

Vuokratyöyritysten työntekijöille sattui 4 980 työpaikkatapaturmaa, mikä on 362 enemmän kuin edellisvuonna.

Tuorein tilasto työtapaturmista kertoo, että työtapaturmien määrä ja taajuus pysyivät ennallaan vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan vuokratyössä tapahtuneiden työtapaturmien määrä kasvoi.

Vuonna 2018 Suomessa sattui palkansaajille yhteensä 126 188 työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattua työtapaturmaa. Näistä 103 734 oli työpaikkatapaturmia ja 22 454 asunnon ja työpaikan välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia.

Työpaikkatapaturmien määrä nousi noin prosentin ja työmatkatapaturmien laski noin 8 prosenttia vuodesta 2017.

– Vuokratyöntekijöiden hyvään perehdyttämiseen työhön ja työpaikan olosuhteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vuokratyöntekijöille on kerrottava työympäristöön liittyvistä vaaratekijöistä ja opastettava turvalliset työtavat, toteaa tutkimuspäällikkö Marja Kaari Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

Vuokratyötä tekevät ovat usein nuoria, noin puolet vuokratöiden työtapaturmista sattuu alle 30-vuotiaille.

ILMOITUS

Hallintopalveluiden ja yksityisten sote-palveluiden tapaturmataajuus nousi

Vuonna 2018 kaikkien toimialojen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 28,9 työpaikkatapaturmaa/miljoonaa työtuntia. Taajuus pysyi käytännössä samalla tasolla kuin vuonna 2017, jolloin taajuus oli 29.

Tapaturmataajuus lasketaan jakamalla sattuneiden työpaikkatapaturmien lukumäärä vastaavana aikana tehdyillä työtunneilla. Taajuuden laskemiseen ei oteta mukaan työmatkatapaturmia. Tapaturmataajuus kuvaa työturvallisuuden muutosta työtapaturmien lukumäärän muutoksia paremmin.

Monilla päätoimialoilla taajuudet laskivat. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialan taajuus laski noin 4 %, kuljetuksen ja varastoinnin 3 %, rakentamisen 2 % ja teollisuuden 2 % vuodesta 2017. Rakentamisen ja kuljetuksen ja varastoinnin toimialan taajuus oli viime vuonna ennätysalhainen.

Nousua taajuuksissa oli sen sijaan hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa 4 % ja yksityisissä terveys- ja sosiaalipalveluissa 3 %.

– Tapaturmataajuuksissa jatkui jo pidempään nähty suuntaus, jossa perinteisesti korkeariskisten alojen, kuten rakentamisen ja teollisuuden taajuus laskee, ja hallintopalvelutoiminnan sekä yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden taajuudet nousevat, Kaari kertoo.

Hallinto- ja tukipalvelutoimiala sisältää muun muassa työvoiman vuokrauksen. Toimialan taajuuden nousua selittää etenkin vuokratyössä sattuneiden työtapaturmien lisääntyminen.

Uutena työtapaturmatilastoissa pahoinpitelyt

Työtapaturma-ja ammattitautilain voimaantulon myötä vuodesta 2016 lähtien on kerätty tietoa siitä, oliko kyseessä työhön liittyvä pahoinpitely. Työhön liittyviä pahoinpitelyitä korvattiin vuonna 2018 yhteensä 627 tapausta, vuonna 2017 vastaava luku oli 659 ja vuonna 2016 luku oli 663. Eniten pahoinpitelyjä sattui sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisille sekä suojelu- ja vartiointityöntekijöille.

Vuonna 2018 työpaikkatapaturmissa kuoli 14 palkansaajaa. Vuonna 2017 työpaikkatapaturmissa kuoli 18 ja vuonna 2016 yhteensä 24 palkansaajaa. Eniten työpaikkakuolemia sattui hallinto- ja tukipalvelutoiminnan (4 palkansaajaa) rakentamisen (3 palkansaajaa), teollisuuden (2 palkansaajaa) sekä kuljetuksen ja varastoinnin (2 palkansaajaa) aloilla.

Kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien määrä on ollut trendiltään laskeva viimeisen kymmenen vuoden ajan.