Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

”Tämän hallituksen välittömänä tavoitteena on pyrkiä saamaan suomalaislapset pois Al-Holin leiriltä ja kriisialueelta.”

Suomen hallitus on pyrkinyt edistämään suomalaisten lasten hyvinvointia al-Holin leirillä ja leiriä hallinnoivat kurdit eivät ole halukkaita erottamaan äitejä ja lapsia toisistaan ilman huoltajan suostumusta, ulkoministeri Pekka Haavisto vastasi opposition välikysymykseen.

Hän sanoi lapsensa alueelle vieneiden äitien toimineen vastoin Suomen viranomaisten antamia neuvoja ja ulkoministeriön matkustusohjeita. Lapset eivät ole voineet vaikuttaa omaan tilanteeseensa. Aikuiset ovat rikosoikeudellisesti vastuussa mahdollisista rikoksistaan.

Suomalaislasten oikeus henkiinjäämiseen ja kehittymiseen on vakavasti vaarantunut al-Holissa. Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi syyskuussa 2019 raportin, jonka mukaan 313 alle 5-vuotiasta lasta oli kuollut leirillä joulukuun 2018 ja tämän vuoden elokuun välisenä aikana.

– Tilanne leirillä heikkenee koko ajan. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti Suomella on velvollisuus toimia lasten pelastamiseksi, Haavisto sanoi.

Aivopesu uhkaa lapsia

Hän piti myös suurena vaarana, että erittäin Isis-myönteisellä leirillä suomalaislapset joutuvat kasvamaan terroristijärjestön aivopesun uhreina.

ILMOITUS

– Suomen valtio ei voi hyväksyä tällaista suomalaisten lasten kaltoinkohtelua. Siten hallitus ei voi myöskään hyväksyä sellaista opposition piiristä esitettyä toimintalinjaa, jossa lapset jätettäisiin leirille.

– Sen vuoksi myös tämän hallituksen välittömänä tavoitteena on pyrkiä saamaan suomalaislapset pois Al-Holin leiriltä ja kriisialueelta.

Ulkoministeriön erityisedustaja on ollut alueella hoitamassa asiaa lokakuusta lähtien. Hallitusryhmät linjasivat maanantaina, että suomalaiset lapset kotiutetaan niin pian kuin mahdollista.

– Kotiuttaminen tapahtuu viranomaisen tekemän tapauskohtaisen harkinnan perusteella lainsäädäntöömme sekä kansainväliseen oikeuteen nojaten. Toimivaltainen viranomainen on ulkoministeriö ja ulkoministerin väliaikainen erityisedustaja, joka johtaa viranomaisten yhteistyötä.

– Osana tapauskohtaista yksilöllistä harkintaa toimivaltainen viranomainen pyrkii kaikin käytössä olevin tiedoin ja toimin varmistamaan, ettei Suomessa asuville henkilöille koidu turvallisuusuhkaa, Haavisto sanoi.

Ratkaisuja suomalaislapsille

Hän totesi uskovansa, että niin hallitus kuin oppositiokin ovat kiinnostuneita ratkaisuista, joilla turvataan lapsen oikeuksien sopimuksen velvoittamalla tavalla suomalaislasten oikeus henkiinjäämiseen ja kehittymiseen.

– Haluamme poistaa kasvualustan terrorismilta Suomessa ja muualla maailmassa. Al-Holin leirillä olevien lasten auttaminen normaaliin, turvalliseen elämään, ja päiväkotiin tai koulunpenkille on mielestämme tärkeä osa radikalisaation vastaista työtä.

Salailuväitteistä Haavisto sanoi, että ulkoasiainvaliokunta päätti viimeksi 3. joulukuuta saaneensa tarvitsemansa tiedot.

– Mikäli Al-Holin leirillä olevia suomalaisia lapsia koskevia ratkaisuja voidaan tehdä, näistä informoidaan aina myös ulkoasiainvaliokuntaa asianmukaisesti.