Antti Yrjönen

Budjettikeskustelu jatkui tiistaina eduskunnassa.

Vasemmistoliiton keravalainen kansanedustaja Pia Lohikoski kiittää keväällä käynnistyvistä työllisyyden kuntakokeiluista, joissa kunnat vastaavat työnhakijoiden palveluista.

Lohikoski puhui asiasta tiistaina eduskunnan budjettikeskustelussa.

– Tarkoituksena on nykyistä paremmin tunnistaa työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet, hän sanoi.

Tarkoituksena on tunnistaa työllistymisen esteet.

– Olen tyytyväinen, että kotikaupunkini Kerava pääsi mukaan työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Vantaan kanssa.

Lohikoski muistutti lisäksi asuntopolitiikan vaikutuksista työllisyyteen. Hän totesi valtiovarainvaliokunnan esittävän, että Valtion asuntorahaston korkotukilainavaltuutta nostetaan. Sen tarkoitus on saada täytettyä hallitusohjelmassa asetettu tavoite valtion tukemasta asuntotuotannosta.

Valiokunta pitää tärkeänä, että maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimusmenettelyjä voidaan jatkaa nykyisen kauden päätyttyä kuluvan vuoden lopussa.

– MAL-sopimusmenettelyn avulla voidaan lisätä asuntotuotantoa, edistää hiilineutraalien kaupunkiseutujen kehittymistä ja liikkumisen kestävää kehitystä, Lohikoski sanoi.