Lehtikuva/Mikko Stig

Työtön on ikuisessa odotustilassa. Kelan pieni työttömyysetuus ja asumistuki muodostavat yhdessä toimeentulon, jolla saattaa pärjätä jotenkuten. Mutta heti, jos vaikkapa pyykkikone hajoaa, edessä on todennäköisesti toimeentulotuen hakeminen. Loma on työttömälle utopiaa, varsinkin tilanteessa, jossa työtön on ajettu tehottomaksi todettujen palveluiden piiriin.

Palveluista, kuten kuntouttavasta työtoiminnasta tai työkokeilusta, ei kerry lomaa. Ja jos on poissa, kuntouttavassa työtoiminnassa poissaolo pitää pystyä selittämään. Työaikaa seurataan kuukausittain, vaikka olisi tehnyt samalla sopimuksella töitä kolme vuotta ilman ainoatakaan poissaoloa. Työstä ei kerry työssäoloehtoa, lomaa, palkkaa, eläkettä tai muitakaan normaaliin työsuhteeseen kuuluvia etuja. Työnantajaa ei myöskään velvoiteta maksamaan palkkaa, mutta jos työtön kieltäytyy, hän saattaa menettää työttömyysetuutensa joko osittain tai kokonaan. Työtön raataa viikosta, kuukaudesta ja vuodesta toiseen toivoen, että joskus saisi lomaa ja tuloa, jolla toteuttaa unelmiaan. Tällaista päivää voi pahimmassa tapauksessa joutua odottamaan vuosia.

Työtön saa työstään työmarkkinatuen, josta maksetaan 20 prosenttia veroa, ja verottoman kulukorvauksen. Koska kulukorvaus on ainoa korvaus, joka maksetaan työttömyysetuuden päälle, palkka on 9 euroa per päivä. Kuuden tunnin päivästä tienaa siis 1,5 euroa tunnilta. Neljän tunnin päivä nostaa tuntipalkkaa 75 senttiä 2,25 euroon tunnissa.

Euroopan neuvosto on toistuvasti huomautellut Suomelle liian pienestä työttömyysturvasta. Sosiaalinen peruskirja edellyttää, että työttömyysturvan pitäisi olla vähintään puolet mediaanitulosta, 970 euroa vuonna 2013. Työmarkkinatukea saa kuukaudessa noin 670 euroa, kun siitä vähennetään verot. Tähän päälle voi saada muita etuuksia, kuten asumistukea.

Jos on työllistämistä edistävässä palvelussa, saattaa saada parhaimmillaan 45 euroa viikossa korvausta tehdystä työstä. Marraskuun ajalta palkka työkokeilusta olisi siis 189 euroa, jos oletetaan, että on joka arkipäivä palvelun piirissä. Kuntouttavan työtoiminnan osalta palkka jäisi 162 euroon, koska palvelua saa järjestää enintään neljänä päivänä viikossa.

Kysynkin nyt kaikilta palkkaa ansaitsevilta työntekijöiltä: tekisitkö sinä sitä työtä, jota juuri nyt teet, edellä mainitsemallani korvauksella?

Lauri Nieminen
Sastamala

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!