Lehtikuva/Roni Rekomaa

Hiilinielujen romahdus 43 prosentilla vuodessa vaatii Greenpeacen mukaan vakavaa tilanneanalyysia Suomen hallitukselta.

Metsien ennätyssuurista hakkuista johtuva hiilinielujen romahdus vuonna 2018 on Tilastokeskuksen torstaina julkaisemien päivitettyjen ennakkotietojen valossa arvioituakin suurempi, toteaa Greenpeace.

Nielut ovat vähentyneet peräti 43 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna

Vuonna 2018 runkopuun hakkuut olivat ennätystasolla, 78,2 miljoonaa kuutiometriä eli 8 prosenttia suuremmat kuin edeltävänä vuonna.

Nettonielun pienenemiseen vaikuttivat ennätyssuuret hakkuut.

– Tämä on karmea tieto ja äärimmäisen painava muistutus siitä, että Suomen metsien käyttö ei ole kunnossa, sanoo Greenpeacen maajohtaja Sini Harkki tiedotteessa.

Numeroita selittää osin myös tarkentuva laskentatapa, mutta tilastokeskuksen analyysi on Greenpeacen mukaan yksiselitteinen: nettonielun pienenemiseen vaikuttivat ennätyssuuret hakkuut. Metsämaan ja puutuotteiden hiilinielu on nyt pienimmillään koko 1990–2018 vertailujaksolla.

ILMOITUS

– Pieni pilkunviilaus ei nyt auta, vaan kyseessä on vakava uhka ilmastotavoitteiden toteutumiselle. Koko metsäpolitiikka on arvioitava uudelleen, sellutehtaiden luvitusta ja Metsähallituksen tulostavoitteita myöten, vaatii Harkki.

Turpeen käyttö lisääntyi

Hallituksen tavoitteena on vähentää maankäyttö̈sektorin päästöjä̈ ja vahvistaa Suomen hiilinieluja. Nyt kehitys on päinvastainen. Tosin torstaina raportoidut päästöt koskevat vuotta 2018 eli Juha Sipilän hallituksen aikaa.

– Tässä on hallituksella nyt hätäistunnon paikka. Nielujen romahdus 43 prosentilla vuodessa ei ole mikään pikkujuttu, vaan vaatii vakavaa tilanneanalyysiä siitä, mistä tämä johtuu ja mitä sille aiotaan tehdä. Suomi on sitoutunut kansainväliseen ilmastosopimukseen, biodiversiteettisopimukseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämä kehitys sotii kaikkia niitä vastaan, sanoo Harkki.

Tilastokeskuksen ennakkotiedot paljastavat myös, että Suomen energiasektorin päästöt kasvoivat viime vuonna, kun sekä turpeen että maakaasun poltto kasvoi 15 prosenttia.

– Ennen vaaleja Sanna Marin linjasi, että tarvitaan selkeä suunnitelma fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopumiselle. Tuoreet tilastot muistuttavat, miksi tällainen suunnitelma tarvitaan pian, sekä ennen kaikkea ne toimet, joilla suunnitelma toteutetaan, kuten energiaveroremontti ja ilmastolain päivitys, muistuttaa Harkki.