Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Valtiovarainvaliokunnan lisäyksissä muistetaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyä, naisjärjestöjä ja luonnonsuojelua.

Vasemmistoliiton kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski on tyytyväinen siihen, että valiokunta esittää merkittäviä lisäpanostuksia sivistykseen valtion ensi vuoden budjetissa. Valiokunta esittää yhteensä 40 miljoonan euron lisämenoja budjettiesitykseen.

Lisäksi valiokunta edellyttää, että Keravan liityntäpysäköinnin asemakeskuksen suunnittelu käynnistetään pikaisesti.

Valtiovarainvaliokunta julkisti tänään budjettimietintönsä. Eduskunta aloittaa budjetin loppukäsittelyn ensi tiistaina ja sen pitäisi olla valmis perjantaina 20.12.

Lohikoski kertoo olevansa erityisen iloinen siitä, että nuorten mahdollisuuksia tutustua taiteeseen ja kokea lukemisen intoa nyt parannetaan. Valiokunta esittää 1,5 miljoonan euron lisäpanostuksia luku- ja kirjoitustaidon edistämiseen, joka kohdentuu muun muassa lukutaitostrategiaan, Lukeva kunta -ohjelmaan ja alueellisiin Lukuliike-tapahtumiin.

Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn varataan puolestaan 250 000 euroa, joka on tarkoitettu Gutsy Go -menetelmän valmisteluun ja valtakunnallistamiseen. Gutsy Go haastaa 14-vuotiaan yläkoululaiset muutosagenteiksi omissa kaupungeissaan ja edistää nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja itsetuntoa.

ILMOITUS

Myös Keravan Vekarateatteri saa 25 000 euron lisämäärärahan teatterin 30-vuotisjuhlavuoden tapahtumien järjestämiseen.

– Summat ovat valtion budjetissa pieniä, mutta yksittäisille järjestöille ja hankkeille ne ovat aivan keskeisiä. Pienet järjestöt tekevät tärkeää ruohonjuuritason työtä, sanoo Lohikoski.

Lisäksi valtiovarainvaliokunnan esittämät lisäpanostuksen luonnonsuojeluun sekä retkeilyyn ovat merkittäviä. Esimerkiksi Espoossa sijaitsevalle Nuuksion kansallispuistolle ja siellä sijaitsevalle luontokeskus Haltialle esitetään 200 000 euron lisäresursseja.

Lohikoski on tyytyväinen myös 400 000 euron lisäpanostuksiin naisjärjestöille ja 400 000 euroon lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn.

Liikennesuunnittelun osalta Lohikoskea ilahduttaa se, että valtiovarainvaliokunnan mietinnössä edellytetään panostuksia kestävien liikkumistapoja edistämiseen. MAL-sopimusten osalta tulee varmistaa panostukset kaupunkiseutujen joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn.

– Tämä on tärkeää sekä ilmaston näkökulmasta että niille sadoille tuhansille ihmisille, jotka käyvät töissä oman kotipaikkakuntansa ulkopuolella päivittäin, sanoo Lohikoski.

Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä, että hallitus aikoo parantaa yksilöllisiä työvoimapalveluita lisäämällä TE-toimistojen resursseja.

– Keväällä käynnistetään työllisyyden kuntakokeilut, joissa kunnat vastaavat työnhakijoiden palveluista. Tarkoituksena on nykyistä paremmin tunnistaa työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet, sanoo Lohikoski.

Lohikoski on tyytyväinen, että Kerava pääsi mukaan työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Vantaan kanssa.