Lehtikuva/Roni Rekomaa

Keskustan puheenjohtaja antaa ymmärtää ay-liikkeen ”vetäneen kotiinpäin” pääministerillisellä tuella.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeriksi siirtyvä Katri Kulmuni avasi maanantaina ensi kerran niitä syitä, miksi puolue käynnisti viikko sitten maanantaina pääministeri Antti Rinteen lähtölaskennan. Postin omistajaohjauksesta syntynyt jupakka oli vain yksi tekijä. Tärkeämpi oli vasemmistolaisen ja ay-henkisen pääministerin aktiivisuus työmarkkina-asioissa.

Vielä puheessaan keskustan puoluevaltuustolle sunnuntaina Kulmuni painotti Posti-asiaa.

– Pääministeri oli ajautumassa Posti-vyyhdin kautta sellaiseen kierteeseen, joka oli viemässä hallituksen toimintakyvyn. Olimme tilanteessa, jossa hallitus valmistautui yhteisesti vastaamaan Postiin liittyvään välikysymykseen. Emme saamiemme selvitysten jälkeen voineet sitoutua vastauksen antamiseen. Annettu selvitys tapahtumien kulusta jätti liian paljon aukkoja ja kysymyksiä. Lisäksi itse tapahtumaketjun selvittäminen johti tilanteeseen, jossa en katsonut voivani luottaa.

Maanantaina Kulmuni kirjoitti Facebookissa pitkän arvion hallituskriisistä.

Kirjoituksessa painottuu työmarkkinatilanne tavalla, joka voi vaikeuttaa uudenkin hallituksen työtä. Antoihan vasemmistoliitto maanantaina tukea Teollisuusliiton lakolle tavalla, jolla hallitus ei Kulmunin mielestä voi toimia.

”Saa oikein luvan kanssa vetää kotiinpäin”

Kulmunin mukaan edessä on erittäin vaikeaksi ennakoitu työmarkkinakevät, eikä hän uskonut hallituksen pystyvän olemaan Suomen edun vaatimassa iskussa aiempaa menoa jatkamalla.

Kirjoituksessa ei mainita nimiä, mutta Kulmunin mukaan ”tuli ikään kuin tavaksi liputtaa jo ennakolta voimallisesti jonkun osapuolen puolta asioissa, joihin tulisi ehdottomasti suhtautua viileän puolueettomasti. Kaikenlaiset ennakkoasennot ainoastaan vaikeuttavat työmarkkinaosapuolten välisiä neuvotteluja”.

Koska keskustan epäluottamus kohdistui ainoastaan Antti Rinteen henkilöön, on selvää, että Kulmuni arvostelee Rinteen toimintaa pääministerinä.

Hän jatkaa, että ”hallituksesta käsin sen ymmärryksen antaminen, että nyt on oikein luvan kanssa paikka vetää kotiinpäin, johtaa itseään toteuttavaan kehään. Neuvottelut vaikeutuvat, kun on ennalta luotu odotus, että hallituksen – tai sen joidenkin puolueiden kautta asia tulee hoidettua paremmin”.

”Ratkaisuja tarvittaessa ohi työmarkkinajärjestöjen”

Kulmuni antaa edelleen nimiä mainitsematta ymmärtää, että pääministerin toiminta uhkasi myös uusien vaikuttavien työllisyystoimien linjaamista. Niitä valmistellaan kolmikantaisissa ryhmissä.

”Oma arvioini on, että tulemme onnistumaan vain, mikäli viestimme työmarkkinaosapuolille on, että hallitus tekee päätökset kaikissa oloissa. Meillä tulee olla kyky tehdä tarvittaessa vaikeita ratkaisuja ohi työmarkkinajärjestöjen.”

”Yhtiöiden johtaminen kuuluu yhtiöiden johtajille”

Lisäksi Kulmuni haluaa uuden hallituksen käyvän keskustelun valtion omistajapolitiikasta. Pääministerinä Rinne sanoi hallituksen estäneen yli 8 000 Postin työntekijän siirtämisen toiseen työehtosopimukseen ja Postin toimineen pakettilajittelijoiden asiassa vastoin omistajan tahtoa.

Kulmunin mukaan valtio-omistaja ei voi toimia näin.

”Yksi vahvimpia linjauksia on, että yhtiöiden johtaminen ja operatiiviset päätökset kuuluvat yhtiöiden johdolle, eikä ministeri puutu johdon yksittäisiin päätöksiin. Omistaja nimittää yhtiön hallituksen ja asettaa sen toimintaa ohjaavat suuret linjat. Hallituksella on kuitenkin näiden linjausten sisällä oma toimintavapaus ja siihen liittyvä vastuu”, hän kirjoittaa.