Sirpa Koskinen

Kasvisten syönti ja luontokontaktit lisääntyvät päiväkodeissa samalla kun ruokahävikki pienenee, lupailee hankkeen toteuttaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Itse kasvatetut ja kokatut kasvikset, hedelmät ja marjat maistuvat hyvin lapsille. Päiväkodit voivat pienentää ruokahävikkiä pitkäjänteisellä yhteistyöllä ja suunnittelulla. Lasten kosketusta luontoon voidaan lisätä pitkillä luontoretkillä, istuttamalla ja hoitamalla kasveja sekä antamalla lasten leikkiä luonnonmateriaaleilla, mullalla ja luonnonvedellä. Nämä tulokset vahvistaa Luontoaskel hyvinvointiin -hanke, jossa etsittiin yhdessä päiväkotien kasvatus- ja ruokapalveluhenkilöstön kanssa keinoja tukea lasten hyvinvointia ja päiväkodin kestävää toimintakulttuuria.

Hankkeen lopputuloksena syntyi Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli, joka tukee konkreettisesti päiväkotien kestävän kehityksen työtä. Mallin tavoitteena on edistää lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia, oppimista, positiivista luonto- ja ruokasuhdetta sekä ympäristövastuullisuutta.

Mukana yhdeksän päiväkotia

Muutokset vaikuttavat heti lasten hyvinvointiin.

Hankkeessa oli mukana yhdeksän pilottipäiväkotia Helsingistä, Oulusta, Jyväskylästä ja Lappeenrannasta. Kukin päiväkoti kehitti omat tapansa sisällyttää Luontoaskel-toiminta osaksi omaa arkeaan.

Lapsia kannustettiin liikkumaan paljon pihalla ja metsäretkillä sekä tutkimaan, koskemaan ja havainnoimaan ympäröivää luontoa. Useissa päiväkodeissa viljeltiin kasviksia tai yrttejä omalla piha-alueella tai sisätiloissa. Kasvisten käyttöä aterioilla lisättiin ja lihan osuutta samalla vähennettiin. Lapset saivat osallistua ruoan valmistukseen ja tarjoamiseen.

Hankkeessa koottiin ensimmäistä kertaa yhteen hyvän syömisen periaatteet, jotka huomioivat ravitsemussuositukset, hyvän mikrobialtistuksen sekä kestävän kehityksen. Hankkeen aikana mittauksiin osallistuneissa päiväkodeissa syntyi hävikkiä noin 25 prosenttia kaikesta valmistetusta ruoasta. Mittaustulosten ja hankkeessa tehtyjen haastatteluiden perusteella Luonnonvarakeskus (Luke) on laatinut toimintamallin, jonka avulla ruokajätteen määrää voidaan vähentää päiväkodeissa.

ILMOITUS

Mielekästä toimintaa

Päiväkotien mukaan Luontoaskel-toiminta on ollut sekä päiväkodin henkilökunnalle että lapsille hyvin mielekästä. Lapset nauttivat ruoanlaittoon osallistumisesta ja istutusten hoidosta. Päiväkodeissa tehdyillä muutoksilla on ollut positiivinen vaikutus lasten kasvisten syömiseen ja ruokahaluun.

– Suurin osa arjen muutoksista oli helppo ja nopea toteuttaa. Se edellyttää kuitenkin henkilökunnan sitoutumista toimintaan ja pitkäjänteistä tiedon lisäämistä ja kouluttamista. Muutoksissa parasta on ollut se, että ne vaikuttavat heti lasten hyvinvointiin ja osallisuuteen. Työn mielekkyyttä lisää se, kun tiedämme, että tehdyillä muutoksilla on suuri merkitys lasten tulevaisuuteen, kertoo varhaiskasvatuksen opettaja Maarit Virkkunen Oulusta Välikylän päiväkodista.

Suomeen edelläkävijöiden Luontoaskel-päiväkotiverkosto

– Toimintamallin tarkoituksena on inspiroida ja rohkaista päiväkoteja ideoimaan ja kokeilemaan omaan päiväkotiin sopivia luontoaskelia yhdessä lasten, vanhempien, ruokapalveluhenkilökunnan sekä muiden yhteistyötahojen kanssa, kertoo tutkija Iida-Maria Koskela Suomen ympäristökeskuksesta.

Hankepäällikkö Heli Kuusipalo THL:stä kannustaa laajentamaan Luontoaskel hyvinvointiin -mallin koko Suomeen.

Hän sanoo, että tavoitteena on asenteiden muutos ja sen kautta myös kaupungistumisen aiheuttamien terveys- ja hyvinvointiuhkien vähentäminen.

– Riittävät luontokontaktit ja kasvispainotteinen syöminen varhaislapsuudessa pienentävät näitä uhkia.

Seuraava askel on Kuusipalon mukaan luoda koko Suomeen edelläkävijöiden Luontoaskel-päiväkotiverkosto.

Luontoaskel hyvinvointiin -hankkeen toteutti ja koordinoi THL yhdessä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa. Hankkeen päärahoittaja oli Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Hanketta rahoitti myös maa- ja metsätalousministeriö (MMM).