Lehtikuva/John Macdougall

Päästöjen määrä on tänä vuonna yli neljä prosenttia suurempi kuin Pariisin sopimusta tehtäessä vuonna 2015.

Fossiilisista polttoaineista ja teollisuudesta tulevien hiilidioksidipäästöjen kasvu on keskiviikkona julkaistun tutkimuksen mukaan globaalisti hidastumassa tänä vuonna.

Ennakkoarvion mukaan päästöt kasvaisivat tänä vuonna 0,6 prosenttia, kun viime vuonna kasvu oli 2,1 prosenttia.

Vuosittaista Global Carbon Budget -tutkimusta julkaisee Global Carbon Project.

Pariisin sopimuksen tavoitteet ovat kaukana, kun päästöt jatkavat kasvuaan.

Raportin mukaan kasvuvauhdin hidastumisen syynä ovat vähentynyt kivihiilen käyttö EU-maissa ja Yhdysvalloissa, hidastunut hiilen käytön kasvu Kiinassa ja Intiassa sekä maailmanlaajuisesti hidastunut talouskasvu. Hiilen käytön vähenemisen vaikutusta heikentää se, että öljyn ja maakaasun käyttö on jatkunut tasaisella kasvu-uralla.

Vaikka päästöjen kasvuvauhti on hidastunut, on maailma tutkimuksen mukaan vielä kaukana sellaisista päästövähennyksistä, jotka pitäisivät ilmaston lämpenemisen Pariisin sopimuksen asettamassa ”selvästi alle kahden asteen” tavoitteessa.

ILMOITUS

Vielä kauempana on sopimuksessa asetettu tiukempi päämäärä enintään 1,5 asteen lämpenemisestä. Lukuisat tutkimukset ovat pitäneet tämän saavuttamista ehdottoman tarpeellisena.

Raportin mukaan vähähiilisen teknologian kuten aurinko- ja tuulivoiman sekä sähköautojen viimeaikainen lisääntyminen on parhaimmillaankin vain hidastanut fossiilisten polttoaineiden päästöjen kasvua.

Kasvu kiihtyi 2017

Tänä vuonna hiilidioksidipäästöjen arvioitu määrä tulee olemaan yli neljä prosenttia suurempi kuin vuonna 2015, Pariisin sopimuksen solmimisvuonna.

Metsien häviämisestä ja muusta maankäytöstä johtuvat päästöt ovat tänä vuonna kasvamassa 13 prosenttia viime vuoteen verrattuina. Suurin syy on Brasiliassa tapahtuva Amazonin metsien hävittäminen, ja myös Indonesiassa metsää on palannut tavallistakin enemmän.

Globaalit hiilidioksidipäästöt kasvoivat viime vuosikymmenellä yli kolmen prosentin vuosivauhtia. Kasvu hidastui vuodesta 2010 lähtien, ja vuosina 2014 ja 2016 se oli hyvin vähäistä. Kasvu kiihtyi jälleen vuonna 2017 ja erityisesti 2018.

Tämän vuoden arvioitu päästömäärä on yli 60 prosenttia suurempi kuin vuonna 1990, jolloin julkaistiin ensimmäinen kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti.

Tälle vuodelle arvioitu 0,6 prosentin kasvu on arvio. Vaihteluväli on –0,2:n ja +1,5:n prosentin välillä. Periaatteessa on siis mahdollista, että päästöt jopa vähenevät tänä vuonna.

Juttuun korjattu 5.12. Pariisin sopimuksen vuosiluku, joka on 2015.