Lehtikuva/Emmi Korhonen

Kohti vapautta -kansanliikkeen itsenäisyyspäiväksi suunnittelema mielenosoituskulkue ei ole laillinen ja rauhanomainen mielenosoitus.

Helsingin poliisilaitos on päättänyt kokoontumislain (530/1999) 20 §:n nojalla, että ilmoitettua kokoontumista ei ole pidettävä perustuslain, kokoontumislain, kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja EIT:n ratkaisukäytännön tarkoittamana laillisena ja rauhanomaisena mielenosoituksena, jota oikeusjärjestys suojaa.

PVL:n epäillään jatkavan laitonta yhdistystoimintaa Kohti vapautta -liikkeenä

Korkein oikeus määräsi maaliskuussa Pohjoismainen vastarintaliike -nimisen (PVL) rekisteröimättömän yhdistyksen väliaikaiseen toimintakieltoon.

Poliisin käsityksen mukaan PVL:n ja Kohti vapautta -liikkeen toiminnassa ovat mukana samat aktiivijäsenet. Lisäksi liikkeillä on yhteinen visuaalinen ilme, sama aatepohja ja tavoitteet, joita ajetaan samoilla iskulauseilla. Yhtymäkohtia löytyy myös liikkeiden ylläpitämiltä nettisivustoilta vastarinta.com ja kohtivapautta.com, joissa julkaistaan samaa materiaalia.

Marraskuun alun mielenosoituksesta rikosilmoitus

Kohti vapautta -kansanliike on järjestänyt mielenosoituksen Helsingin keskustassa 9. marraskuuta. Asiasta on kirjattu Keskusrikospoliisin rikosilmoitus laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta, koska asiassa epäillään PVL:n jatkaneen toimintaansa KKO:n antamasta väliaikaisesta toimintakiellosta huolimatta. PVL:n epäillään jatkaneen toimintaansa myös vastarinta.com-sivustolla. Sillä, että PVL:n nimeä tai tunnusta ei enää käytetä, ei ole ratkaisevaa merkitystä, todetaan Helsingin poliisilaitoksen tiedotteessa.

Poliisin mukaan nyt tehdyn mielenosoitusilmoituksen ja aiemmin pidettyjen Kohti vapautta -kansanliikkeen mielenosoitusten perusteella on todennäköistä, että 6.12.2019 pidettäväksi ilmoitettu mielenosoitus tullaan järjestämään sellaisessa muodossa, että asiassa on syytä epäillä yhdistyslain 62 §:ssä rangaistavaksi säädettyä laittoman yhdistystoiminnan harjoittamista.

Helsingin poliisilaitos päätti kulkueen kieltämisestä 2. joulukuuta. Kohti vapautta -kansanliike teki 12.11. ilmoituksen poliisille yleisen kokouksen järjestämisestä. Ilmoituksessa kerrottiin järjestettävästä mielenosoituskulkueesta, joka olisi pidetty 6.12.2019 klo 14.30–18.00. Ilmoituksen mukaan kulkueen oli tarkoitus edetä Narinkkatorilta Töölön kisahallin parkkipaikalle.