Naisvaltaisille matalapalkka-aloille vaaditaan palkkojen korotuksia sitomatta niitä vientiteollisuuden palkkaratkaisuihin.

Kilpailukykysopimuksella lisättiin etenkin naisten työaikaa. Julkisilla aloilla tehtiin myös 30 prosentin kiky-leikkaus lomarahoihin.

Vasemmistonaiset vaatii näiden ansiomenetysten korvaamista erilliskorotuksella. Naisten palkkojen nostamista ei haluta sitoa miesvaltaisen vientiteollisuuden palkkaratkaisuihin, kuten julkisuudessa on esitetty.

Naisvaltaisten alojen palkkojen nostaminen palkkakuopasta vähentää palkkatyököyhyyttä, lapsiperheköyhyyttä, tulevaisuuden eläkeläisköyhyyttä sekä sosiaalitukien tarvetta, muistuttaa järjestö kannanotossaan.

Arvostus helpottaa huutavaa työvoimapulaa

Vasemmistonaiset arvioi, että palkankorotukset helpottavat huutavaa työvoimapulaa lisäämällä työn arvostusta.

Palkalla on tultava toimeen myös naisvaltaisilla aloilla.

”Postin neuvottelut osoittivat hyvin, että alojen välistä joukkovoimaa löytyy, kun tavoite on yhteinen”, toteavat vasemmistonaiset.