Lehtikuva/Markku Ulander

Hallituksen tasa-arvo-ohjelman valmistelu on aloitettu

Ministeri Blomqvistin johtamassa työryhmässä vasemmistoliiton ministeriryhmää edustaa valtiosihteeri Minna Kelhä ja hänen varajäsenenään valtiosihteeri Saila Ruuth.

Valmistelussa kuullaan eri sidosryhmiä.

Tavoitteena on hyväksyä ohjelma ensi vuoden alkupuolella.

Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on Suomessa edelleen yksi yleisin tasa-arvoon liittyvä syrjinnän muoto.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) tavoitteena on saada perhevapaauudistus voimaan vuoden 2021 alusta.

Edellinen hallitus ei saanut vietyä perhevapaajärjestelmän uudistusta maaliin. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen pitää perhevapaiden uudistamista yhtenä keskeisimmistä asioista sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Hän aikoo saada uudistuksen maaliin omalla ministeriajallaan eli lain voimaan vuoden 2021 alusta.

– Nykyinen järjestelmä kyllä mahdollistaa perhevapaiden tasaisen jaon vanhempien kesken, mutta käytännössä isien perhevapaiden käyttö on kuitenkin ollut hyvin vähäistä. Ilman vapaiden kiintiöintiä ei ole näköpiirissä, että isät alkaisivat käyttää nykyistä merkittävästi enemmän vapaita.

Pekosen mukaan perhevapaiden kiintiöiminen molemmille vanhemmille luo muutokselle pohjaa.

– Vaikka valinnanvapaus perhevapaiden käytöstä pysyy edelleen perheillä, vanhempien kiintiöityjen vapaiden lisääminen on askel kohti niiden tasaisempaa jakautumista, sanoi Pekonen puhuessaan Helsingissä vasemmistonaisten Naisten oikeudet äärioikeistolaistuvassa Euroopassa –feminaarissa.

Perhevapaauudistus on käynnistetty alkusyksystä. Hallituksessa tasa-arvoasioista vastaa ministeri Thomas Blomqvist (rkp.). Hallituksen tasa-arvo-ohjelman valmistelu on jo aloitettu.

Lisää palkka-avoimuutta

Blomqvistin rooteliin kuuluu myös lakihanke tasa-arvolain uudistamisesta palkka-avoimuuden lisäämiseksi.

– Palkka-avoimuus mahdollistaa palkkasyrjintään ja perusteettomiin palkkaeroihin puuttumisen. Kuten julkisesta keskustelustakin voi huomata, palkka-avoimuus herättää intohimoja, toteaa Pekonen.

Samapalkkaisuusohjelman sisällöstä neuvotellaan kolmikantaisesti tämän syksyn aikana. Oikeus samaan palkkaan samasta ja samanarvoisesta työstä ja oikeus syrjimättömyyteen ovat perusoikeuksia.

– Palkkatietojen avoimuuden lisääminen on välttämätöntä perusoikeuksien toteutumiseksi eri työmarkkinasektoreilla. Julkisen sektorin palkkatiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia tietoja, mutta yksityisen sektorin palkat eivät ole, sanoo Pekonen.

Naisiin kohdistuva väkivalta seis

Hallitusohjelmassa on myös kirjaus naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmasta. Pekosen mukaan naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista ohjelmaa ryhdytään valmistelemaan piakkoin.

Sukupuolten tasa-arvo on sosiaali- ja terveysministeriössä tärkeä näkökulma miltei jokaiseen asiaan.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisia toimia koordinoidaan pääosin oikeusministeriössä, mutta väkivaltakysymykset kuuluvat useammallekin ministeriölle.

– Ihmiskaupan vastaisessa työssä on vielä paljon tehtävää, muistuttaa Pekonen.

Tänä syksynä ilmestyneen EU:n ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattorin raportin mukaan yli puolet ihmiskauppatapauksista koskee seksuaalista hyväksikäyttöä ja rekisteröidyistä uhreista kaksi kolmasosaa on naisia ja melkein neljäsosa lapsia.

– Ihmiskauppa on hyvin sukupuolittunut ilmiö, painottaa Pekonen.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelman valmistelu on aloitettu

Ministeri Blomqvistin johtamassa työryhmässä vasemmistoliiton ministeriryhmää edustaa valtiosihteeri Minna Kelhä ja hänen varajäsenenään valtiosihteeri Saila Ruuth.

Valmistelussa kuullaan eri sidosryhmiä.

Tavoitteena on hyväksyä ohjelma ensi vuoden alkupuolella.

Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on Suomessa edelleen yksi yleisin tasa-arvoon liittyvä syrjinnän muoto.