Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Neljän liiton Kuljetusliitot KL

Kuljetusliitot KL perustettiin toukokuussa 2018 tiivistämään SAK:laisten kuljetusliittojen yhteistoimintaa sekä edunvalvonta- ja sopimustoimintaa. Tarkoituksena on vahvistaa työehtosopimusneuvotteluihin liittyvää keskinäistä tukea sekä taata liittojen asema työntekijöiden etujen ja oikeuksien turvaajina.

Mukana ovat Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU, Rautatiealan unioni RAU (aik. Veturimiesten liitto VML ja Rautatievirkamiesliitto RVL) sekä Suomen Merimies-Unioni SMU.

Kuljetusliitot KL:llä on kymmenkunta työntekijää. Järjestölle etsitään paraikaa toiminnanjohtajaa, haastattelut ovat meneillään.

Lisäksi yhteistyössä ovat osittain mukana Kuljetusliitot KL:n ulkopuoliset kuljetusalan liitot, eli Ilmailualan Unioni IAU ja Raideammattilaiset JHL.

”Tuki oli käsin kosketeltavaa”.

Kuljetusalan ja muiden alojen työntekijöiden tukilakot postilaisille osoittivat, että ay-liikkeen voima pitää. Samalla punnittiin ensimmäistä kertaa, kuinka toissa keväänä tiivistetty SAK:laisten kuljetusliittojen yhteistyö pelaa.

Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen sanoo, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun tukitoimet toteutettiin näin laajamittaisesti.

– Ilman laajoja tukitoimia tämä taistelu olisi aivan varmasti hävitty.

Laivaliikenteen, pääkaupunkiseudun bussiliikenteen ja mm. lentoliikenteen seisahtumiset jouduttivat sovun syntyä. Nieminen antaa tunnustusta myös kuljetusliittojen ulkopuolisille liitoille eli Julkisten ja hyvinvointialojen liitolle JHL:lle, Palvelualojen ammattiliitolle PAM:lle sekä Suomen Elintarviketyöläisten Liitolle SEL:lle.

Postilaisten lakko sai Niemisen mukaan harvinaisen vähän vastalauseita.

– Ehkä ihmiset ymmärsivät, että puolustamme matalapalkkaista duunaria. Koko ammattiyhdistysliike perustuu siihen, että kaveria ei jätetä. Tämä oli käsin kosketeltavaa. Kansan tuki osoitti, ettei tällaisia heikennyksiä hyväksytä tässä maassa.

Kyse kansalaistenkin luottamuksesta

Niemisen mukaan vastaaviin tukitoimiin jouduttaneen turvautumaan edelleen, sillä esim. metsäteollisuuden neuvotteluissa työnantajapuolen ilmoittama työsulku ajaa työntekijät vaikeaan tilanteeseen.

– Näyttää, että työnantajapuolella halutaan tehdä rajuja heikennyksiä. Heikennysilmoitukset tuhoavat keskinäisen luottamuksen, mikä ei ole yritysten kannalta järkevää. Se heikentää myös kansalaisten luottamusta, Nieminen toteaa.

– Työpaikkoja pitäisi viedä eteenpäin sovussa ja luottamuksen ilmapiirissä.

Tukitoimia jo aiemminkin

Kuljetusliitot ovat antaneet aiemminkin tukea toisilleen, mm. Ilmailualan Unionille IAU:lle Finnairin catering-kiistassa vuonna 2013 ja PAU:lle vuonna 2015.

Niemisen mukaan tukea on annettu aina, kun työnantaja on uhannut heikentää työehtoja tai siirtää työntekijät heikomman työehtosopimuksen piiriin.

– Yleensä tukilakon uhka on riittävä toimi, mutta toisinaan tukilakot ovat toteutuneet. Kuljetusliitot on ollut tuki ja turva meille jo hyvin pitkään, Nieminen toteaa.

Toukokuussa 2018 perustettu neljän SAK:laisen liiton perustama Kuljetusliitot KL osoitti voimansa. Vielä kesällä 2016 PAU päätti harkita liittymistä yhteen joko AKT:n tai Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa. Valinta on kallistunut kuljetuspuolelle etenkin, kun rakenteilla on useamman liiton yhteistyöorganisaatio.

Voimannäyttö toi uusia jäseniä

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen sanoo, että tavallaan postilaisten saamat tukilakot olivat esimakua Kuljetusliitot KL:n yhteistyöstä. Viesti on selvä, työehtojen polkemiset eivät käy.

Piiraisen mukaan liitot taistelevat yhteisvoimin työehtoneuvotteluissa, jos yksittäisen liiton omat voimat eivät riitä.

– Tämä oli ensimmäinen kunnon rytistys KL:n aikana ja osoitti hyvin meidän yhteisen voiman. Tukitoimet antoivat meille kaikille uutta virtaa. Kaikkiin kuljetusalojen liittoihin on tullut uusia jäseniä, suhteessa eniten pieniin liittoihin.

Kuljetusliitot KL:n perustaminen edistyy siten, että sinne siirretään mm. liittojen viestintä- ja kansainväliset tehtävät. Vuoden 2021 aikana liitot pohtivat, riittääkö niille yhteinen ns. keskusjärjestö vai fuusioituvatko mukana olevat liitot yhteiseen organisaatioon.

– Mielestäni liittojen olisi hyvä fuusioitua KL:n alle, mutta sen aika ei ole vielä, Piirainen sanoo.

Neljän liiton Kuljetusliitot KL

Kuljetusliitot KL perustettiin toukokuussa 2018 tiivistämään SAK:laisten kuljetusliittojen yhteistoimintaa sekä edunvalvonta- ja sopimustoimintaa. Tarkoituksena on vahvistaa työehtosopimusneuvotteluihin liittyvää keskinäistä tukea sekä taata liittojen asema työntekijöiden etujen ja oikeuksien turvaajina.

Mukana ovat Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU, Rautatiealan unioni RAU (aik. Veturimiesten liitto VML ja Rautatievirkamiesliitto RVL) sekä Suomen Merimies-Unioni SMU.

Kuljetusliitot KL:llä on kymmenkunta työntekijää. Järjestölle etsitään paraikaa toiminnanjohtajaa, haastattelut ovat meneillään.

Lisäksi yhteistyössä ovat osittain mukana Kuljetusliitot KL:n ulkopuoliset kuljetusalan liitot, eli Ilmailualan Unioni IAU ja Raideammattilaiset JHL.