Lehtikuva/Emmi Korhonen

Perussuomalaisiin myönteisesti suhtautuvien määrä on noussut 20 prosenttiyksikköä keväästä 2018.

Noin kolmasosa suomalaisista (31 %) ajattelee Antti Rinteen hallituksen onnistuneen tehtävissään vähintään melko hyvin. Joka toisen (51 %) mielestä hallituksen toiminta on ollut vähintään melko huonoa.

Tiedot ilmenevät Kantar TNS:n torstaina julkistamasta syksyn puoluebarometristä.

Hallitukselle lohdullista on, että oppositio on kansalaisten mielestä selvinnyt vielä heikommin kuin hallitus. Positiivisia arvioita antoi 25 prosenttia vastaajista.

Tyytyväisimpiä hallitukseen ovat vasemmistoliiton ja SDP:n kannattajat. RKP:stä hallituksen toimintaa onnistuneena pitää puolet, mutta vihreistä hyvän arvosanan antoi 42 prosenttia vastaajista ja 33 prosenttia huonon.

Kannatuskriisissä kärvistelevän keskustan kentän hallitus jakaa kahtia: 41 prosenttia piti hallituksen toimintaa hyvänä, 40 prosenttia huonona.

ILMOITUS

Perussuomalaisten selkeä enemmistö (81 %) suhtautuu hallitukseen kriittisesti. Kokoomuslaisista samoja ajatuksia on 65 prosentilla.

Alle puolet opposition omistakin kannattajista pitää sen toimintaa hyvänä.

Työllisyysasteen nostaminen tärkein päämäärä

Tutkimukseen osallistuneet saivat punnittavakseen neljä hallituksen tavoitetta: työllisyysasteen nostamisen 75 prosenttiin, julkisen talouden tasapainottamisen, eriarvoisuuden vähentämisen ja tuloerojen kaventamisen sekä toimenpiteet matkalla kohti hiilineutraalia Suomea.

Näistä neljästä tärkeimpänä pidetään työllisyystavoitteen nostamista 75 prosenttiin, josta noin kolmasosa on tätä mieltä. Noin neljännes pitää eriarvoisuuden vähentämistä tai julkisen talouden tasapainottamista tärkeimpänä lähitulevaisuuden tavoitteena. 15 prosenttia nostaa toimenpiteet matkalla kohti hiilineutraalia Suomea keskeisimmäksi.

Sosialidemokraateille työllisyysasteesta huolehtiminen ja eriarvoistumisen vähentäminen ovat kysytyistä neljästä tavoitteesta tärkeimmät. Eriarvoistumisen vähentäminen on vasemmistoliittolaisten selkeä ykköstavoite. Vihreät taas pitivät ensiarvoisen tärkeänä tavoitetta hiilineutraalista Suomesta.

Keskustalaisilta, saa vastaukseksi työllisyysasteen nostamisen tai julkisen talouden tasapainottamisen.

Vihreisiin suhtaudutaan myönteisimmin

Tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat myönteisimmin vihreisiin (44%) ja SDP:hen (41%). 40 prosentin käsitys kokoomuksesta on vähintään melko positiivinen, 36 prosentilla on vastaavia ajatuksia perussuomalaisista ja 34 prosentilla vasemmistoliitosta.

Keskusta herättää suurista puolueista tällä hetkellä vähiten (32 %) myönteisiä ajatuksia suomalaisissa.

Perussuomalaisten myönteisyysluku on noussut 12 prosenttiyksikköä runsaat puoli vuotta sitten tehdystä tutkimuksesta. Huhtikuusta 2018 suhtautuminen perussuomalaisiin on muuttunut 20 prosenttiyksikköä myönteisemmäksi.