Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Palkansaajien reaaliansiot eivät puolestaan ole kasvaneet juuri lainkaan, toteaa Patrizio Lainà.

2010-luku päättyy runsaan kuukauden kuluttua. STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà laski, kuinka paljon yrityksiä on tällä vuosikymmenellä tuettu erilaisten maksuhelpotusten ja veronkevennysten kautta. Tulos huimaa päätä: vuosikymmenen aikana yritykset ovat saaneet hyötyjä yhteensä peräti 22 miljardia euroa, jotka ne ovat osanneet myös ulosmitata voittojen muodossa, Lainá esittelee laskelmaansa STTK:n blogissa.

Summa koostuu yritysten saamasta yhteisöveron alennuksesta, Kela-maksun poistosta, kilpailukykysopimuksen tuomasta työajan pidennyksestä ja sosiaalivakuutusmaksujen alennuksista.

Yhteisöveroa on laskettu tällä vuosikymmenellä 26 prosentista 20 prosenttiin. Yhteensä yhteisöveron laskeminen kuudella prosenttiyksiköllä heikentää julkista taloutta ja parantaa yritysten tulosta Lainàn mukaan 1,2 miljardia euroa vuodessa.

Työnantajien Kela-maksu poistettiin vuonna 2010. Siitä yksityiset työnantajat hyötyvät hallituksen lakiesityksen mukaan 695 miljoonaa euroa eli noin 0,7 miljardia euroa vuodessa.

Lainá on aiemmin laskenut, että kilpailukykysopimuksen tuomat alennukset työnantajien sosiaalivakuutusmaksuihin hyödyttävät yrityksiä noin 1,9 miljardia euroa vuodessa vuodesta 2019 eteenpäin. Vuosityöajan 24 tunnin lisäämisen kustannusvaikutukseksi työnantajat ovat laskeneet 1,4 prosenttia palkkasummasta. Tämä tarkoittaa noin miljardin euron hyötyä vuodessa yrityksille.

ILMOITUS

Pelkästään tänä vuonna yritykset hyötyvät 4,8 miljardia euroa suhteessa edellisen vuosikymmenen loppuun, Lainá toteaa.

”Taloudellisessa mielessä yritysten vuosikymmen on ollut menestyksekäs, varsinkin jos sitä vertaa siihen, että palkansaajien reaaliansiot eivät ole kasvaneet käytännössä ollenkaan vuosikymmenen aikana”, Lainá päättelee.

STTK:n pääekonomistin innoitti laskelmaansa pääluottamusmies Petri Partasen lokakuussa julkaisema , jonka mukaan vuoden 2010 jälkeen otetusta valtion lisävelasta puolet on annettu yrityksille.

Patrizio Lainán mukaan näyttää siltä, että yrityksiä on tuettu juuri silloin, kun niillä on muutenkin mennyt hyvin.

”Edellisiä tukia ei myöskään ole missään vaiheessa peruttu, vaan yritysten tukia on lisätty edellisten päälle. Yritysten tukeminen olisi ollut paremmin perusteltua vuosikymmenen alkuvuosina, kun yritysten voitot laskivat, mutta sen jälkeen tukemista olisi ollut syytä vähentää”, hän kirjoittaa.