Lehtikuva/Martti Kainulainen

Rautatiealan Unioni RAU päätti maanantaina uusista Posti työtaistelun tukitoimista.

VR:n ja Finrailin toimihenkilöt ovat myötätuntolakossa perjantaista 29.11. klo 06:00 lauantaihin 30.11. klo 06:00, jos postiriita ei sitä ennen ratkea.

Loppuviikosta tukilakkoilevat VR:n ja Finrailin toimihenkilöt työskentelevät muun muassa henkilö- ja tavaraliikenteen asiakaspalvelussa, lipunmyynnissä, tavaraliikenteen ohjauksessa, taloushallinnossa sekä häiriötiedotuksessa ja häiriötilanteiden ratkaisemisessa. Finrailissa työnseisaus koskee lähinnä liikennesuunnittelijoita.

VR:n lähiliikenne pysähtyy HSL:n ja Etelä-Suomen taajamaliikenteen osalta 2. joulukuuta vuorokaudeksi. Tämä toimenpide pysäyttää HSL-alueen sekä Etelä-Suomen sähkömoottorikalustolla ajettavan liikenteen kokonaan.

VR:n lähiliikenneyksikön veturinkuljettajat ovat tukitoimissa maanantaista 2. joulukuuta kello 03:sta tiistaihin aamuyölle. Työntekijät tulevat töihin tiistaina kello 03 jälkeen alkaviin työvuoroihin.

Rautateiden tavaraliikenne ja kaukoliikenne henkilöjunien osalta pysäytetään tiistain 3. joulukuuta kello 03 ja keskiviikon kello 03 väliseksi ajaksi. Lakon ulkopuolelle rajataan kokonaan Allegro-liikenne ja muut rajaukset katsotaan yhtiön kanssa. Käytännössä junaliikenne tulee pysähtymään täysin.

Liikenteenohjaus keskeytyy vuorokaudeksi

Liikenteenohjaus keskeytyy maanantaina 9. joulukuuta kello 07 ja käynnistyy uudelleen tiistaina 10. joulukuuta kello 07. Lakon ulkopuolelle rajataan Allegro-liikenne ja muita rajauksia katsotaan yhtiön kanssa. Tämä tarkoittaa, että käytännössä junaliikenne tulee pysähtymään tällöin 9 joulukuuta täysin.

Työtaistelun ulkopuolelle rajataan henkeen, terveyteen, ympäristön vaarantumiseen tai yleiseen turvallisuuteen vaikuttavat tehtävät.