Maapallon luonnonvarojen ikuinen riittävyys edellyttää kestävää taloutta, jossa oikeudenmukaisuus jokaista maapallolla elävää ihmistä kohtaan toteutuu perustarpeiden tyydyttämisen muodossa. On selvää, että nykyisten rikkaiden maiden ihmiset eivät tule muuttamaan helposti asennoitumistaan köyhiin ihmismassoihin.

Meitä kaikkia ympäröivä luonto kaikkine varoineen on kuitenkin kaiken talouden ja toimeentulon lähde. Siksi ihmiskunnan on elettävä ekosysteemien alla harmonisella tavalla niitä kunnioittaen. Maapallo ei ole vain ihmiskunnalle osoitettu paisti, jonka se voi viipaloida haluamallaan tavalla.

Juuri tällä hetkellä maailman rikkaimmat valtiot valmistautuvat sotaan vähenevistä luonnonvaroista. Jokaisen ihmisen perustarpeet olisi nykytekniikalla mahdollista tyydyttää kestävällä tavalla. Mitään merkkejä tällaisesta muutoksesta ei kuitenkaan ole nähtävissä. Jokaisen ihmisen kaikkialla maailmassa olisi syytä toivoa talouden kehittyvän ja tehostuvan maapallon kantavuusrajan alapuolella jatkuvan talouskasvun sijasta.

Talouskasvu, jonka on tapahduttava siis maapallon kantokyvyn rajojen alapuolella, on osoitettava palvelemaan niiden ihmisten tarpeita, jotka tällä hetkellä ovat vailla järkeviä perustarpeita. Tämä voisi tapahtua taloutta tehostamalla eikä suinkaan kasvattamalla nykyisellä tavalla.

Kai Backman
Helsinki