Taneli Hämäläinen

Useat vasemmistoliiton kansanedustajat sekä eduskuntaryhmän työntekijät toivat lapsia mukaan töihin eduskuntaan.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä osallistuu perjantaina 22. marraskuuta vietettävään Lapsi mukaan töihin -päivään. Päivä on osa lapsen oikeuksien viikkoa. Tänä vuonna juhlitaan 30-vuotiasta YK:n lapsen oikeuksien sopimusta.

– Päivä tarjoaa hyvän mahdollisuuden lisätä lasten ääntä eduskunnassa sekä lisätä lasten osallisuutta ja näkyvyyttä näin lapsen oikeuksien viikolla. Eduskunnalla on näiden tavoitteiden saavuttamisessa erityinen asema yhteiskunnassa ja politiikkaa on tärkeä katsoa välillä lapsen silmin, sanoo Pia Lohikoski.

Keinoja kaivataan, miten yhdistää pikkulapsiarki ja politiikan teko

Kuntavaalien ehdokashankinta alkaa pian, ja päivä tarjoaa hyvän mahdollisuuden myös miettiä pikkulapsiarjen sovittamista poliitikon arkeen.

– Edelleen erityisesti pienten lasten äitejä on vaikea saada ehdokkaiksi. He pelkäävät, että pikkulapsiarkea on vaikeaa ja raskasta yhdistää politiikassa toimimiseen. Tätä huolta ei saa ohittaa. Meidän pitää kuunnella, minkälaisin keinoin teemme politiikasta sellaista, että osallistuminen sopii mahdollisimman hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin. Myös eduskunnan arjessa on tässä vielä kehitettävää, sanoo Veronika Honkasalo.

ILMOITUS

Lapsi mukaan töihin -päivään osallistuu joka vuosi valtakunnallisesti lukuisia työpaikkoja. Tarkoituksena on näyttää lapsille, missä läheinen aikuinen viettää suuren osan päivästään. Myös eduskunta on satojen ihmisten työpaikka.

Päivä ei saa olla ulossulkeva

– Tällaisena päivänä on hyvä muistaa, että päivä voidaan kokea myös ulossulkevana. Tärkeää onkin, että mukaan voi ottaa läheisen lapsen, vaikka omia lapsia ei olisikaan. Jos lapsen vanhemmalla ei ole työpaikkaa, lapsi voi osallistua toisen läheisen aikuisen mukana päivään, sanoo Paavo Arhinmäki.

Työyhteisöissä Lapsi mukaan töihin -päivä tarjoaa mahdollisuuden tehdä näkyväksi myös perheen ja työn yhdistämiseen liittyviä kysymyksiä. Yksi merkittävimpiä perhepoliittisia uudistuksia tällä hallituskaudella on perhevapaauudistus.

Isovanhemmillekin mahdollisuus käyttää perhevapaita

– Vasemmiston pitkäaikainen tavoite on perhevapaauudistus, joka nostaa isien osuutta perhevapaiden käyttäjinä. Tasa-arvoisesti jaetut vanhemmuuden oikeudet ja velvollisuudet lisäävät perheiden hyvinvointia. Isovanhempien mahdollisuuksia käyttää perhevapaita on myös edistettävä, sanoo Matti Semi, joka tuo eduskuntaan mukanaan lapsenlapsensa.

Perheen ja työn yhteensovittamisessa on nykyistä paremmin löydettävä keinoja perheiden hyvin erilaisiin tilanteisiin. Monesti tähän tarjotaan keinoja, jotka sopivat lähinnä keski- ja hyvätuloisille, kuten etätyön ja osa-aikatyön tekemistä.

– Jos työ on jo valmiiksi pienipalkkaista, osa-aikatyö lähinnä köyhdyttää, eikä etätyö sovi kaikkien työnkuvaan. Meidän on löydettävä keinoja, jotka helpottavat erityisesti pienipalkkaista ja raskasta vuorotyötä tekevien lapsiperhearkea, sanoo Pia Lohikoski.

Lapsi mukaan töihin -päivää on järjestetty lapsiasiavaltuutetun, Lastensuojelun Keskusliiton sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä jo usean vuoden ajan. Päivän yhteistyökumppaneina ovat myös EK, Akava, STTK ja SAK. Myös useissa kouluissa vanhemmille on esitetty toiveita, että he ottaisivat lapsensa yhdeksi päiväksi mukaan tutustumaan työarkeensa.