Lehtikuva / Vesa Moilanen

Kiistan sovittelu jatkuu sunnuntaina valtakunnansovittelijan toimistossa.

Ratkaisua postilakkoon haetaan sunnuntaina valtakunnansovittelijan toimistossa iltapäivästä alkaen. Kiistassa tapahtui liikahdus, kun Palvelualojen työnantajaliitto Palta kertoi olevansa valmis hakemaan ratkaisua myös nykyisen työehtosopimuksen pohjalta. Alun perin työnantajapuoli oli esittänyt neuvottelujen pohjaksi nykyisen työehtosopimuksen määräysten korvaamista soveltuvin osin jakelualan työehtosopimuksen määräyksillä.

– Olemme valmiita etsimään ratkaisua nykyisen työehtosopimuksen pohjalta siten, että nykyiset palkat ja palkkarakenne säilyvät, Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto totesi.

Ammattiliitto PAUn mukaan neuvotteluja käytiin ”hyvässä hengessä”.

Jos sopimusta ei synny, yhtyy Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT lakon tukitoimiin maanantaina ja koventaa niitä asteittain.

Myötätuntotaistelu alkaa maanantaina 18.11. kello 00:00 ja päättyy sunnuntaina 24.11. kello 22:00, mikäli Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU ry:n työnseisaus jatkuu. Myötätuntotyötaistelun aikana AKT:n jäsenet pidättäytyvät työstä Posti Kuljetus Oy:ssä ja muilla työpaikoilla Posti Oy:n tavaroiden ja lähetyksien käsittelystä.

ILMOITUS

Uudet AKT:n tukitoimet alkavat tiistaina 19.11. kello 0:00 ja päättyvät sunnuntaina 8.12. kello 24:00, mikäli PAUn työnseisaus jatkuu. Myötätuntotyötaistelun toisessa vaiheessa AKT:n jäsenet ovat ylityö- ja työvuorojen vaihtokiellossa. Ylityö- ja työvuorojen vaihtokielto koskee kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan, terminaalitoimintaa koskevan, huoltokorjaamoja, linja-autoasemia, kaupan automiehiä, elintarvikealan automiehiä ja säiliöauto- ja öljytuotealaa (vain säiliöautonkuljettajat) koskevien työehtosopimusten piirissä työtä tekeviä AKT ry:n jäseniä.

AKT:n myötätuntotyötaistelun kolmas vaihe toteutetaan 20.11.−8.12. välisenä aikana. Uudet tukitoimet alkavat keskiviikkona 20.11. kello 00:00 ja päättyvät sunnuntaina 8.12.2019 kello 24:00. Silloin ylityö- ja työvuorojen vaihtokielto laajenee koskemaan säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja, ahtausalaa, huolinta-alan varastoterminaali ja satamatyöntekijöitä, matkustamohenkilöstöä, matkatoimistoalaa, Airpro Oy:tä ja Avainta Oy:n nosturinkuljettajia koskevien työehtosopimusten piirissä työtä tekeviä AKT ry:n jäseniä.

AKT on jo aiemmin tuominnut Posti Oy:n johdon pyrkimykset heikentää Postin työntekijöiden työehtoja siirtämällä heidät sekä palkkauksen että muiden työehtojen osalta heikomman työehtosopimuksen piiriin.