Lauri Hannus

Ekologinen katastrofi, nationalismin uusi nousu ja ihmisten eriarvoisuus asettuvat sekä toistensa syiksi että seurauksiksi.

Vasemmistoliitto hyväksyi vuoden 2013 puoluekokouksessa Punavihreä tulevaisuus -asiakirjan. Asiakirja on monin tavoin aikaansa edellä. Uhkakuvien sijaan asiakirja luo myönteisen tulevaisuuden näkymän yhteiskuntaan, joka rakentuu ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään kehitykseen.

Ohjelma ennakoi nyt käytävää keskustelua ”Green New Dealista” ja ”ekologisesta jälleenrakennuksesta”, joissa samalla tavoin pyritään kääntämään keskustelu ilmastonmuutoksesta mahdollisuudeksi uudenlaiseen ilmastoystävällisempään maailmaan. Vasemmistoliitto on nostanut voimakkaasti viime aikoinakin tätä ajattelua.

Vasemmistolinkissä käydyissä keskusteluissa löysimme kolme teemaa, joita on syytä korostaa enemmän kuin ohjelmassa tehtiin.

1. Vuoden 2013 jälkeen ymmärrys ilmastonmuutoksesta ja lajien kadosta on noussut uudelle tasolle. Samalla tarve ripeisiin muutoksiin on entistä pakottavampi.

2. Vuodesta 2013 kansainvälinen tilanne on jännittynyt. Asevarustelu on kiihtynyt, ja nationalismi ja militarismi nostavat päätään. Kysymykset rauhasta ja asevarustelusta edellyttävät aiempaa painokkaampaa käsittelyä.

ILMOITUS

3. Tuotannon omistamista ja hallintaa koskeva kysymys tarvitsee aihepiirin yhteiskunnallista merkitystä vastaavan painoarvon.

Nyt vuonna 2019 on entistä selvempää, miten syvästi yhteiskunnalliset ilmiöt ovat riippuvaisia toisistaan. Sitä korostavat toisaalta ympäristökysymysten kärjistyminen ja toisaalta nationalististen, autoritaaristen ja militarististen voimien viimeaikainen esiinmarssi.

Ekologinen katastrofi, nationalismin uusi nousu ja ihmisten eriarvoisuus asettuvat sekä toistensa syiksi että seurauksiksi. Tämäntyyppinen yhteenkietoutuneisuus on otettava huomioon myös tulevaisuuden poliittisissa suunnitelmissa ja käytännöissä.

Jäimme kaipaamaan syventäviä punavihreitä tarkasteluja näissä mainituissa kolmessa kysymyksessä.

Ensimmäisestä teemasta julkistettiin 3.9.2019 Johanna Perkiön raportti ”Talous ekologisen kriisin aikana”. Se löytyy osoitteesta www.vasemmistofoorumi.fi.

Katsaus sekä mahdolliset raportit rauhan ja asevarustelun sekä tuotannon omistamisen ja hallinnan kysymyksissä olisivat hyödyksi paitsi puolueohjelman uudistamistyössä myös laajemmissa keskusteluissa siitä, millaista vasemmistolaista maailmaa haluamme olla rakentamassa. l

Kirjoitus perustuu keskusteluun Vasemmistolinkin kokoamassa opintopiirissä, joka käsitteli Punavihreä tulevaisuus -asiakirjaa. Opintopiiri työsti asiakirjasta uuden version, joka sisältää uusia painotuksia ja jota on supistettu ja selkeytetty luettavuuden helpottamiseksi.Opintopiirin työstämät uudet versiot sekä alkuperäinen ohjelma löytyvät nettiosoitteesta www.vasemmistolinkki.fi/punavihrea-tulevaisuus/. Toivomme niiden virittävän aktiivista keskustelua rakentavista tulevaisuudenkuvista. Paremman maailman kuvaaminen on osa punavihreän tulevaisuuden todeksi tekemisen prosessia.


Hyvä lukija!

Kiitos, että luit jutun. Tämä juttu on kirjoitettu kotiin tilattavaan lehteemme.

Jokainen tilaus vahvistaa toimituksemme resursseja kirjoittaa luotettavia uutisia ja juttuja verkkoon.

Tilaa nyt Kansan Uutiset. Edistät moniäänistä journalismia!

Tarjoushintaan kotiin kannettuna 30 €/3 kk + sähköinen digilehti 3 kuukaudeksi 4,90 €.