Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

PAUn lakon sovittelu jatkui perjantaina aamupäivällä valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla. Neuvotteluihin on varattu koko päivä.

Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen kertoi perjantaiaamuna ennen lakon sovittelun käynnistymistä olevansa tyytyväinen Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarton A-studiossa torstai-iltana ilmoittamaan käänteeseen työnantajapuolen lähtökohdissa. Aarton mukaan Paltalla on mahdollisuus neuvotella nykyisen sopimuksen ja nykyisten palkkarakenteiden pohjalta ilman, että osa työntekijöistä siirrettäisiin toisen työehtosopimuksen piiriin. Lähtökohtana neuvotteluissa olisi siis nykyiset palkat ja palkkarakenteet.

Heidi Nieminen piti käännettä isona asiana. Hän jatkoi, että PAU on lähtenyt siitä, että se ei voi lähteä romuttamaan pienipalkkaisten sopimuksia.

– Jos meidän tessissä on jotain kohtia, joista pitäisi neuvotella, niin sitten neuvotellaan, Nieminen vastasi perjantaina aamupäivällä kysymykseen, mistä PAU voisi joustaa.

Lakko jatkuu työtuomioistuimen päätöksestä huolimatta

Työtuomioistuin antoi torstaina ratkaisun, jonka mukaan Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n meneillään oleva lakko on laiton siltä osin kuin se koskettaa Posti Palvelut Oy:tä. Päätöksellään työtuomioistuin vahvisti Postin näkemyksen siitä, että PAU on erillisellä työehtosopimuksella sitoutunut ehdottomaan työrauhaan Posti Palvelut Oy:ssä ainakin tammikuuhun 2020 saakka.

Posti Palvelut Oy on Postin kokonaan omistama tytäryhtiö, jossa työskentelee mm. varhaisjakelijoita ja pakettilajittelijoita. Posti Palvelut Oy:n työntekijöihin sovelletaan Medialiiton ja Teollisuusliiton välistä jakelualan työehtosopimusta.

ILMOITUS

– Posti Palvelut Oy:ssä työnantaja ja työntekijäliitto ovat yhdessä sitoutuneet ehdottomaan työrauhaan. Kun sopimus on voimassa, ovat kaikki työtaistelutoimet yhtiössä laittomia, Paltan Aarto totesi torstaina.

PAU tulkitsee ratkaisua toisin ja se on jatkanut lakkoa entiseen tapaan.

– Työtuomioistuimen ratkaisussa ei missään lue että lakko olisi laiton, Nieminen sanoo.

Hän selvittää, että kyseinen päätös pohjautuu vuoden 2017 varhaisjakelua koskeneeseen sopimukseen, jossa varhaisjakelun liikkeenluovutuksen yhteydessä sovittiin muun muassa palkkojen kompensaatiosta ja työrauhasta.

– Se kohta nyt työtuomioistuimen mukaan on sen tyyppinen, että se työrauhamääräys soveltuu pakettilajittelijoihin, ja se tarkoittanee, että meidän täytyy jättää uudentyyppiset ilmoitukset ja lakot jatkuvat normaalisti.

Tukitoimia useassa liitossa

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus päätti torstaina tukitoimista, jotka on määrä julkaista maanantaina.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto (AKT) on ilmoittanut kertovansa tukitoimistaan viikon loppuun mennessä. Myös Sähköliitto on ilmoittanut olevansa valmis käynnistämään tukitoimet.

Aiemmin tukitoimistaan ovat ilmoittaneet Merimies-Unioni, Rautatiealan Unioni, Ilmailualan Unioni sekä Julkisten ja hyvinvointialan liitto (JHL).

Posti selvitti torstaina vuokratyövoiman käyttöään valtion omistajaohjausyksikön kanssa ja ilmoitti sopineensa valtio-omistajan kanssa, ettei ylitä aiemmin ilmoitettua vuokratyövoiman määrää.

Postilakon ytimessä on kiista palkoista ja Postin ilmoituksesta siirtää osa yhtiön työntekijöistä halvemman työehtosopimuksen alle.

Posti ilmoitti elokuussa siirtävänsä 700 työntekijää pakettien lajittelusta ja verkkokauppaliiketoiminnan lajittelusta Medialiiton ja Teollisuusliiton jakelua koskevan, halvemman, työehtosopimuksen piiriin.

Posti lupasi pidättäytyä lisävuokratyön käytöstä lakon takia

Sen jälkeen kun ministeri Sirpa Paatero vaatii Postia lopettamaan vuokratyövoiman käytön lakon ajaksi, Posti ilmoitti sitoutuvansa olemaan käyttämättä vuokratyövoimaa lakon murtamiseen.

– Olemme sopineet omistajaohjauksen kanssa, että Posti ei tule ylittämään aikaisemmin edunvalvonnalle ilmoitettua vuokratyön määrää lakon takia, korostaa Postin väliaikainen toimitusjohtaja Turkka Kuusisto.

Postissa päivittäin työskentelevien vuokratyöntekijöiden määrä oli lokakuussa 2019 noin 11 % työvoimasta. Loppuvuoden Black Friday- ja joulusesonkeja varten Posti on palkannut vuosittain noin 3 000 jouluapulaista.