Jarkko Mänttäri

Porin Eläkeläiset ry vaatii toimia vähävaraisten eläkeläisten tilanteen parantamiseksi.

Porin Eläkeläiset ry vaatii julkisen sektorin toimijoilta, valtiolta ja kunnilta pikaisia vastuullisia toimia vähävaraisten eläkeläisten toimeentulon ja elämäntilanteen parantamiseksi.

Järjestön mukaan yksityisten sote-palvelujen keskittyessä muutamalla suurelle toimijalle, on vaarana että vähävaraiset ikäihmiset jäävät jalkoihin ja syrjäytetään kilpailutuksissa heikompien palveluiden saajiksi, ”huutolaisiksi”.

Julkisella sektorilla on kuitenkin vastuu siitä, että laadukkaat palvelut ovat tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti myös pienituloisten eläkeläisten saatavilla.

Porissa on asetettu tavoitteeksi laitospaikkojen vähentäminen. Vastaavasti kaupunki on luvannut panostaa kotihoitoon.

Porin Eläkeläiset ry muistuttaa, että kotona selviytyminen mahdollisimman pitkään on hyvä tavoite, mutta edellyttää kodin olevan turvallinen ja että sinne on saatavilla riittävästi apua. Erilaisiin kodin kunnostustoimiin on oltava tarjolla suunnitteluapua ja edulliset hinnat vähävaraisille eläkeläisille.

Vanhuspalvelulain edellyttämien henkilökohtaisten palvelusuunnitelmien laatiminen ja niiden toteuttamisen seuranta on välttämätöntä, jotta yhtäkään vanhusta ei jätetä heitteille, järjestön kannanotossa korostetaan.

Ikäihmisten hyvinvointiin panostaminen maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin muun muassa pienentyvinä hoitokuluina ja elämänlaadun parantumisena