Lehtikuva/Emmi Korhonen

”Suomen turvapaikkamenettelyn pettämisen vuoksi ihminen on kuollut.”

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antama tuomio osoittaa Suomen turvapaikkamenettelyn ongelmat, toteaa Pakolaisneuvonta. Niin Maahanmuuttoviraston kuin tuomioistuinten tekemä arviointi on virheellistä. Suomi ei pysty takaamaan ihmisoikeuksien toteutumista turvapaikanhakijoille.

– Suomi on syyllistynyt vakavimpaan mahdolliseen ihmisoikeusloukkaukseen. Näin ei saa käydä enää koskaan, sanoo Pakolaisneuvonnan johtava lakimies Marjaana Laine.

– Se, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin toteaa Suomen loukanneen ehdotonta palautuskieltoa ja oikeutta elämään erittäin poikkeuksellista. Tapaus on vain jäävuoren huippu.

Marjaana Laine toimi avustajana valituksessa, jossa oli kyse irakilaisesta miehestä, jonka suojelun tarvetta ei Suomessa tunnistettu. Mies surmattiin pian Irakiin paluunsa jälkeen.

Pakolaisneuvonnan mukaan tapauksessa tosiseikat on selvitetty ja ne ovat alusta alkaen olleet Suomen viranomaisten tiedossa. Siitä huolimatta suojeluntarvetta ei ole tunnistettu. Surmatun irakilaisen kohdalla oli uskottu kaikki häneen kohdistuneet väkivallan teot ja uhkaukset, mutta ei katsottu niiden merkitsevän vainoa tai vainon vaaraa tulevaisuudessa.

ILMOITUS

Pakolaisneuvonnan mukaan tämä kertoo suurista puutteista Maahanmuuttoviraston sekä tuomioistuinten tekemissä arvioinneissa.

Tuomio osoittaa Pakolaisneuvonnan mukaan myös niin sanotun vapaaehtoisen paluun ongelmat. Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan irakilaisen miehen päätöstä palata Irakiin ei voi nähdä vapaan tahdon mukaisena päätöksenä, vaan se on tehty olosuhteiden pakosta.

– EIT:n tuomio asettaa kyseenalaiseen valoon ns. vapaaehtoisen paluun ratkaisuna turvapaikanhakijoiden tilanteeseen Suomessa ja Euroopassa. Ns. vapaaehtoisesti palaaminen ei poista valtion vastuuta palautuskiellon rikkomisesta, sanoo Pakolaisneuvonnan toiminnanjohtaja Pia Lindfors.

Pakolaisneuvonnan mukaan Suomen on nyt tunnustettava turvapaikkamenettelyn ja palautusten ongelmat, jotta kaikkien Suomessa edelleen olevien turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutuminen voidaan varmistaa. Konkreettisia muutoksia tarvitaan Suomen turvapaikkamenettelyn kaikilla tasoilla, niin Maahanmuuttovirastossa, tuomioistuimissa kuin palautuksia toteuttavassa poliisissakin.

– Suomen turvapaikkamenettelyn pettämisen vuoksi ihminen on kuollut. Se on peruuttamatonta. EIT:n tuomio osoittaa tarpeen todelliselle asennemuutokselle viranomaisissa, jotta palautuskieltoa ei rikota enää jatkossa, Lindfors toteaa.