Elsa Vihmari-Henttonen

– Vanhukset ja heidän hoitajansa tarvitsevat uudistuksen, jotta epäkohtien korjaaminen pääsee viimeinkin alkuun, Silja Paavola sanoo.

– Olemme odottaneet tätä todella kauan ja pelänneet sitä, miten pahaksi tilanteen annetaan ajautua, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo. Hän pitää välttämättömänä lakiuudistusta, joka koskee hoitajamitoitusta vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa.

Kevään hoivakriisi nosti julkisuuteen hoivakotien koulutetun hoitohenkilöstön pienestä määrästä johtuvat ongelmat. Viime päivinä on tullut edelleen huonoja uutisia vanhustenhoidosta. Hoivakodit eivät SuPerin mukaan ole noudattaneet valvontaviranomaisten tekemiä määräyksiä eivätkä ole pystyneet lopettamaan palvelujen ostamista huonolaatuisista hoitokodeista, koska kunnilla ei ole mitään paikkaa, johon vanhukset siirretään.

– Mitä pitää vielä tapahtua, että epäkohtiin puututaan kunnolla? Paavola kysyy.

Valvontailmoituksia nyt enemmän kuin koskaan

Valviran ylijohtaja Markus Henriksson kertoo, että valvontailmoituksia tehdään Suomessa enemmän kuin koskaan ennen.

ILMOITUS

– Valvontaviranomaisia on meillä selvästi vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

SuPer uskoo, että lakiuudistuksen myötä arkitodellisuus muuttuu näissä laitoksissa.

– On oltava rohkeutta tehdä sellaisia päätöksiä, jotka pakottavat hoivabisneksen muuttamaan suuntaa.

Omaisten ja työntekijöiden oltava hereillä

Jotta vanhuspalvelulaki toteutuu asianmukaisesti, on valvonnan toimittava, Paavola muistuttaa.

– Kunnan viranhaltijoiden tehtävä on pitää huolta lain toteutumisesta. Heidän lisäkseen valvontaviranomaisten, omaisten, työntekijöiden ja kansalaisten on oltava hereillä. Kun huomataan, ettei hoito ole asianmukaista, on siihen puututtava matalalla kynnyksellä.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.