Antti Yrjönen

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta piti keskiviikkona historiallisen tilaisuuden.

Eduskunnassa on nykyään virkamieslinjaus myös siitä, voidaanko valiokunnan kokouksesta luoda tapahtumakutsu yhteisöpalvelu Facebookiin. Sellainen nimittäin vaadittiin, jotta työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pystyi luomaan keskiviikon julkisesta kuulemisestaan tapahtumakutsun.

– Meillä ei ollut mitään olemassaolevaa käytäntöä siitä, että valiokunnalla olisi Facebook-tapahtuma. Siitä neuvoteltiin eri tahojen kanssa, valiokunnan puheenjohtaja, vasemmistoliiton puheenjohtaja Anna Kontula kertoi.

Tapahtumassa kuuden työmarkkinajärjestöjen edustajaa piti kolmen minuutin alustuksen työmarkkinoiden kehittämisestä. Jokerina esiteltiin tietokirjailija Pontus Purokuru, joka kehittäisi työmarkkinoita lakkauttamalla karenssijärjestelmän. Purokuru kuvaili karenssijärjestelmää mielivaltaiseksi, nöyryyttäväksi ja haitalliseksi.

Avaus ei siinä mielessä ollut yllättävä, että Purokuru oli mukana kirjoittamassa Työstäkieltäytyjän käsikirja -teosta.

Karenssijärjestelmästä luopuminen mahdollistaisi Purokurun mukaan jokaiselle mahdollisuuden kieltäytyä työstä. Purokuru myös huomautti, että työstä kieltäytyminen on ollut elinehto monelle luovalle alalle, jotka ovat olleet nostamassa esimerkiksi Berliiniä nykyiseen kukoistukseen.

ILMOITUS

Tilastot eivät kerro muutoksesta

Sinänsä tilaisuudessa ei noussut esiin mitään uutta asiaa. Purokurukin on kertonut teesinsä aiemmin.

– Se, mihin nyt pyrimme oli se, että ne ovat nyt kompaktissa, kauniissa muodossa sekä kirjallisena että videolla olemassa. Silloin ne ovat helposti lähestyttäviä sekä kansalaisille että myös sillä tavalla koherentteja, että niitä voidaan valiokuntatyössä pohtia eteenpäin, Kontula kommentoi tilaisuuden ideaa.

Siitäkin keskiviikon julkisessa keskustelussa väiteltiin, onko työelämä muutoksessa vai ei.

– Sitä on käyty meillä itse asiassa 1970-luvulta asti jo yhteiskuntatieteissä.

Kun tilastoilla pyritään osoittamaan työelämän säilyneen suht ennallaan, tulee eteen ongelmia, Kontula sanoo. Muuttuneista ilmiöistä kun ei ole tilastoja pitkältä ajalta.

– Esimerkiksi yksinyrittäjien määrästä ei meillä ole tilastoja kuin vasta tämän vuosituhannen puolella.

– Paljon siitä muutoksesta on sellaista, jota on vaikea havainnoida tilastollisesti. Mutta luulen, että kenelle tahansa 80-luvulla ja nykypäivänä työelämässä olleelle on itsestään selvää, että jotakin on muuttunut.

Yksi suurimmista muutoksista on epävarmuuden lisääntyminen.

– Sekä suhteessa sosiaaliturvaan, joka on paljon monimutkaisempi kuin mitä se oli 80-luvulla, kuin erilaisiin työllistymisen statuksiin, Kontula sanoo.

Yhtenä esimerkkinä työntekijöiden aseman muutoksesta voisi nostaa sen, että pääkaupunkiseudulla osa toimeentulotukea saavista käy töissä. Ja tämä näkyy muuten juuri tilastoissa.

– Eli he saavat samaan aikaan viimesijaista verotonta toimeentuloa ja käyvät töissä ja maksavat siitä veroa.

Ensimmäinen laatuaan

Valiokuntien julkisia kuulemisia on järjestetty aiemminkin, mutta keskiviikon tilaisuus oli ensimmäinen, josta Kontulan sanoin ”tiedotettiin suoraan kansalaisille”.

– Ja joka järjestettiin tilassa, jonne ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.